Dotacje z Unii Europejskiej dla przedszkoli i żłobków

Prowadzisz przedszkole lub żłobek? Chcesz podnieść jakość oferowanej opieki lub zwiększyć ilość zajęć, w których będą mogły wziąć udział dzieci? A może myślisz o przebudowie lub modernizacji obiektu? Pieniądze na te cele możesz pozyskać z Unii Europejskiej – dowiedz się więcej.

Na pewno wiesz, że Unia Europejska prowadzi politykę mającą na celu umożliwienie rozwoju poszczególnych regionów (tzw. polityka strukturalna). W tym celu tworzone są specjalne fundusze, a jednym z programów realizowanych na terenie Polski ze środków pochodzących z tych funduszy jest Program Wiedza Edukacja Rozwój, którego budżet do 2020 r. wynosi 4,7 mln zł.

Jeżeli jesteś dyrektorem przedszkola lub żłobka i szukasz dotacji, dzięki którym będziesz mógł np. zmodernizować budynek, to dobrym rozwiązaniem będzie ubieganie się o środki właśnie z budżetu Unii Europejskiej. Fundusze pochodzące z tego źródła, przeznaczone na wsparcie placówek oświatowych, są dostępne zarówno dla jednostek publicznych, jak i niepublicznych.

1. Gdzie znajdziesz informacje o dotacjach?

Na stronie internetowej https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl widnieje spis dotacji, o które mogą starać się m.in. osoby zarządzające przedszkolami i żłobkami. Aktualnie środki na rozwój punktów przedszkolnych i żłobków można pozyskać z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Są one realizowane w każdym województwie.

Jeżeli chodzi o programy operacyjne, to pamiętaj, że część jest już w trakcie realizacji, zaś w przypadku innych wnioski będzie można dopiero składać. Warto zatem na bieżąco sprawdzać, jakie programy będą wkrótce wprowadzane w życie. Alternatywą jest zasięgnięcie informacji w jednym z punktów informacyjnych, które znajdują się na terenie całej Polski.

2. Na jakie dopłaty może liczyć przedszkole?

Prowadząc przedszkole lub żłobek, musisz określić, na co chcesz pozyskać środki. Możesz starać się o wsparcie, które wykorzystasz na:

●  tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej,

●  tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi, które mają mniej niż 3 lata,

●  zorganizowanie dodatkowych zajęć (np. zajęć terapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej czy logopedycznych),

●  podniesienie kompetencji zawodowych pracowników – zatrudnionych opiekunów i nauczycieli,

●  zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych,

●  rozbudowę infrastruktury przedszkolnej.

Środki w ramach Regionalnych Programów na lata 2014–2020 są przyznawane w postaci dotacji. Oznacza to, że jest to bezzwrotna pomoc finansowa, dzięki której żłobek lub przedszkole może rozwinąć swoją działalność.

Jakie musisz spełnić warunki, aby otrzymać dofinansowanie? Jaka jest maksymalna kwota dotacji, o którą możesz się starać?

3. O jakie dofinansowanie możesz się starać w ramach dotacji?

Jako osoba zainteresowana pozyskaniem środków musisz mieć świadomość, że maksymalna wysokość dotacji zależy od konkretnego województwa, instytucji, która będzie przyjmować wnioski czy nawet terminu konkursu. I tak:

●  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 9.1 Rozwój edukacji możesz starać się o środki na zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej przez m.in. rozszerzenie dotychczasowej oferty czy dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 85%, co oznacza, że przedszkola muszą sfinansować co najmniej 15% przedsięwzięcia. Ogólna pula środków przeznaczonych na realizację tego programu wynosi 7 200 000 zł. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

●  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży możesz ubiegać się o środki na zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej. Jest to możliwe m.in. przez dostosowanie istniejących już miejsc opieki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub rozszerzenie oferty edukacyjnej.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%, co oznacza, że minimalny wkład własny placówki musi wynosić co najmniej 20%. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 17 259 200 zł. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

●  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 12.1. Edukacja przedszkolna możesz ubiegać się o środki na tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku 3 – 4 lat i na rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia.

Jeżeli chodzi o maksymalną kwotę dofinansowania, to brak jest ograniczeń. Ogólna pula środków wynosi 36 002 494,26 zł. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

4. Jak i kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie?

W zależności od programu, z jakiego masz zamiar skorzystać, wniosek możesz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Poza wnioskiem, często konieczne jest dostarczenie dodatkowych dokumentów (zgodnie z wytycznymi).

Jeżeli chodzi o termin składania wniosku i czas opiniowania, to również zależą one od konkretnego programu, w ramach którego masz zamiar starać się o dotację. Przykładowo w okresie od 14 do 28 kwietnia 2017 r. dyrektorzy przedszkoli działających na terenie województwa mazowieckiego mogą starać się o środki z programu 10.1.4 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Środki te będą mogli przeznaczyć na rozszerzenie dotychczasowej oferty o dodatkowe zajęcia, dzięki którym szanse edukacyjne dzieci zostaną wyrównane.

____

Czy wiesz, że Unia Europejska uważa marchewkę za owoc? A Polska ma „Krainę podziemnej pomarańczy” w Poznaniu? dooplacenia.pl w zdrowy sposób informuje rodziców o opłatach.