Przedszkole równościowe – szansa na pozytywne zmiany w społeczeństwie czy zagrażająca dzieciom ideologia?

Program „Równościowe przedszkole. Jak uczynić wychowanie wrażliwym na płeć?”  to temat, który spotyka się ze skrajnymi emocjami. Ta kwestia jest żywo omawiana zarówno w mediach, przez osoby sprawujące władzę czy przez społeczne autorytety, jak i przez „zwykłych” obywateli. Czym tak naprawdę jest program przedszkola równościowego? Czy stwarza on realne zagrożenie dla dzieci? A może jest doskonałym sposobem na przełamanie popularnych od wieków w społeczeństwie stereotypów związanych z płcią? Czy ten program naprawdę może pomóc w rozwiązaniu problemu dyskryminacji płciowej tak, jak to prezentują jego autorzy? Przyjrzyjmy się mu bliżej.

1. Równościowe przedszkole – okiem twórców

Zdaniem twórców tej kontrowersyjnej metody wychowania równościowe przedszkole to program, który może pomóc w rozwiązaniu wielu społecznych problemów. Dlaczego?

● Przedszkole to jedno z pierwszych miejsc socjalizacji maluchów. To właśnie tam dzieci uczą się zasad postępowania, także tych związanych z kontaktami międzyludzkimi.

● Program równościowego przedszkola ma za zadanie walczyć z krzywdzącymi nieraz stereotypami płciowymi (np. związanymi z ukazywaniem kobiet jako słabych istot a mężczyzn jako jednostek dominujących, nie panujących nad swoimi emocjami).

● Autorzy programu równościowego przedszkola uważają, że dzięki wprowadzeniu nowych scenariuszy do przedszkola można wyrównać szanse obu płci. Wg nich może to pozytywnie wpłynąć nie tylko na mniejszą ilość przestępstw na tle seksualnym, jak i poprawić równouprawnienie płci na rynku pracy czy w wielu innych dziedzinach życia.

● Nie jest to samodzielny, kompletny model nauczania przedszkolnego. Program równościowego wychowania to model, który dodatkowo może towarzyszyć tradycyjnemu programowi wychowania przedszkolnego. Zdaniem twórców – „Nie można według niego, krok po kroku, prowadzić zajęć dla dzieci przez cały rok. Nie ma też takiej potrzeby(…)”.

2. Równościowe przedszkole – okiem przeciwników

Program równościowego przedszkola spotyka się z wieloma negatywnymi opiniami. Wynika to nie tylko z prowadzonej polityki, ale i konserwatywnego podejścia do życia Polaków. Jakie zagrożenia niesie ze sobą ten program zdaniem przeciwników równościowego przedszkola?

● Największe obawy są związane z wprowadzaniem tak zwanej ideologii gender. Rodzice obawiają się, że równościowe przedszkole to sposób jawnego promowania tej budzącej sprzeciw wielu osób ideologii. Ich zdaniem może doprowadzić to zachwiania kobiecych i męskich wzorców. Przeciwnicy tego projektu uważają, że stanowi to zagrożenie dla tradycyjnego modelu rodziny.

● Autorami poradnika „Równościowe przedszkole, czyli jak uczynić wychowanie wrażliwym na płeć” są osoby należące do ruchu feministycznego. Zdaniem przeciwników tego projektu może to doprowadzić do promowania akceptacji dla homoseksualizmu. Dla wielu konserwatystów jest to nie do przyjęcia. Ich zdaniem może to doprowadzić m.in. do częstszych zmian płci w dorosłym życiu wśród osób, które zostały wychowane w ten sposób.

● Niektórzy eksperci z dziedziny edukacji sprzeciwiają się równościowemu przedszkolu z uwagi na to, że proponowane rozwiązanie nie spełnia wymagań merytorycznych i dydaktycznych stawianych programom wychowania przedszkolnego”.

● Przeciwnicy równościowego przedszkola uważają, że kilkuletnie dzieci nie są wystarczająco przygotowane emocjonalnie do tego typu edukacji. Wg nich czterolatki, do których jest skierowany ten program zupełnie nie są świadome roli płci w życiu człowieka. Stąd też ich zdaniem tego typu rozwiązania nie mogą odnieść pozytywnych skutków i nie powinny być wprowadzane w polskiej edukacji.

3. Wychowanie wrażliwe na płeć w praktyce

Fundacja Edukacji Przedszkolnej, która jest odpowiedzialna za utworzenie programu równościowego przedszkola prowadzi dziś wiele placówek realizujących ten program. Czy warto i jak dołączyć do tego programu?

● Równościowe przedszkole to kwestia światopoglądowa. Wprowadzenie tego programu może wiązać się zarówno z promocją placówki w niektórych środowiskach, jak i utratą przez przedszkole dzieci pochodzących z bardziej konserwatywnych rodzin.

● Wprowadzenie równościowego przedszkola musi być nierozerwalnie związane z akceptacją tego modelu przez nauczycieli. Bez ich poparcia nie da się wprowadzić zmian w prowadzonych zajęciach.

● Zdaniem autorów tego projektu rodzice nie powinni wiedzieć o równościowym wychowaniu dzieci, gdyż sami niejednokrotnie dostarczają dzieciom złe wzorce. Z drugiej strony, odkrycie przez rodziców faktu, że dziecko jest wychowywane w sposób sprzeczny z ich światopoglądem może mieć bardzo negatywne konsekwencje dla władz placówki edukacyjnej.  

4. Równościowe przedszkola w Polsce

Równościowe przedszkola coraz częściej pojawiają się w takich krajach, jak np. Szwecja. Pomimo, że także w Polsce gdzieniegdzie można znaleźć tego typu placówki, to jednak jak do tej pory ten program spotyka się ze sporą ostrożnością wśród dyrekcji placówek edukacyjnych. Czy w konserwatywnym polskim społeczeństwie ten program ma szanse na rozwój? Na razie pytanie to pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi.

autor: Kinga Włodek

____

Czy wiesz, że w Sztokholmie dzieci mogą chodzić do przedszkola, w którym płeć nie istnieje, a wszyscy są dla siebie „kolegami” lub „osobami”. Słów: „dziewczynka” i „chłopiec” się nie używa. Tymczasem doopłacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.