Gdy rodzice przyprowadzają chore dziecko do przedszkola… Jak postępować w takiej sytuacji? Jak dyrekcja może zabezpieczyć się przed takimi zdarzeniami?

Przyprowadzanie przeziębionych maluchów do przedszkola czy żłobka nie jest niestety rzadko spotykanym zjawiskiem. Różne są przyczyny, dla których rodzice oddają schorowane dzieci pod opiekę nauczycielek przedszkolnych czy opiekunek w żłobkach. Obecność chorego dziecka w przedszkolu może wywołać nie tylko prawdziwą epidemię wśród maluchów, ale także sprawić, że powstaną konflikty pomiędzy rodzicami oczekującymi od przedszkola zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych placówce dzieci. Jak w takiej przypadku powinna zachować się dyrekcja placówki? Czy da się wyeliminować tego typu sytuacje?

Chore dzieci w przedszkolu to dość częste przypadki szczególnie w dużych miastach. Zaangażowani zawodowo rodzice, mieszkający w dużej odległości od dziadków czy innych członków rodziny często nie mają możliwości innego zorganizowania opieki nad przeziębionym dzieckiem. To dlatego przyprowadzanie chorych dzieci do przedszkola czy żłobka jest wręcz nagminnym problemem wielu placówek oświatowych.

Dlaczego przyprowadzanie przeziębionego dziecka do przedszkola jest niebezpieczne?

Rodzice, którzy posyłają chore dziecko do przedszkola często są nieświadomi zagrożeń, jakie może spowodować ich błąd. Należą do nich przede wszystkim:
poważne narażenie dziecka na utratę zdrowia – nawet najbardziej niewinny, nieleczony kaszel może przerodzić się na przykład w wymagające szpitalnego leczenia zapalenie płuc. Pomimo, że czasem może wydawać się, że dziecko jest jedynie przeziębione, gdy tylko mamy wątpliwości to zawsze warto udać się z maluchem do lekarza, aby ocenił stan jego zdrowia. Zaniedbywanie stanu zdrowia dziecka jest bardzo nieodpowiedzialne. Jeśli tylko dziecko ma niepokojące objawy takie, jak gorączka warto pozostawić je w domu. W przedszkolu jego stan może się znacznie pogorszyć a wtedy i tak konieczne będzie wcześniejsze odebranie malucha z przedszkola,
choroby innych dzieci – jak wiadomo dzieci bardzo szybko przekazują sobie wirusy czy bakterie. Chore dziecko w przedszkolu może wywołać prawdziwą mini-epidemię, która sparaliżuje sprawną pracę całej placówki. Rodzice zarażonych maluchów często odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację obarczają dyrekcję przedszkola i dlatego trzeba dołożyć wszelkich starań, aby uświadomić rodzicom, jak niebezpieczne może być oddanie chorego dziecka pod opiekę wychowawczyń w przedszkolu,                 • choroby opiekunek – nie tylko dzieci są narażone na kontakt z bakteriami i wirusami. Kadra przedszkolna także może zachorować w związku z przyprowadzaniem przeziębionych dzieci do placówki i to niestety również paraliżuje prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

Co można zrobić, aby uniknąć przyprowadzania chorych dzieci do przedszkola?

Na szczęście istnieje kilka metod, dzięki którym można skutecznie poradzić sobie z problemem rodziców przyprowadzających chore maluchy do przedszkola czy żłobka.
• Pamiętaj o przypominaniu rodzicom podczas zebrań, jakie zagrożenia niesie ze sobą oddawanie chorego dziecka do przedszkola. Gdy zrozumieją, dlaczego jest to tak niebezpieczne, na pewno o wiele łatwiej będzie im zaakceptować przepisy obowiązujące w przedszkolu i jednocześnie się do nich stosować.
• Stosuj specjalne zapisy w umowach z rodzicami – dzięki temu nauczycielki przedszkolne mogą odmówić przyjęcia chorego dziecka do placówki. Specjalna adnotacja związana z przyniesieniem przez rodziców potwierdzenia przez lekarza, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu powrót do przedszkola to kolejny sposób na przyjmowanie zdrowych dzieci po poważniejszych chorobach. Warto pamiętać, aby w umowie z rodzicami znajdowała się
również informacja o zgodzie na badanie dziecka przez lekarza lub pielęgniarkę w przypadku wystąpienia epidemii na terenie przedszkola czy żłobka.
• Wypracuj odpowiednią strategię w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dzieci – uświadomienie rodziców, że w razie pogorszenia stanu zdrowia malucha lub nagłego wystąpienia objawów choroby konieczne będzie odebranie dziecka przez rodzica pomoże poradzić sobie z niejedną skomplikowaną sytuacją. W przypadku takich objawów, jak katar warto w każdym przypadku postępować tak samo – ułatwi to pracę nauczycieli czy
opiekunów. W sporej części placówek dziecko z katarem jest odsyłane do domu dopiero wtedy, gdy jest to katar bakteryjny.
• Trzeba będzie uczulić kadrę, aby na bieżąco sprawdzała, czy rodzice stosują się do podpisanej umowy i zasad ustalonych w przedszkolu. Gdy zauważymy, że rodzice regularnie przyprowadzają do przedszkola chore dziecko konieczne będzie szczególne zwrócenie im uwagi na ten problem.
• W okresach, w których dzieci są szczególnie narażone na infekcje warto przeprowadzać akcje uświadamiające. Być może dzięki poradom związanym z leczeniem pierwszych objawów przeziębienia zarówno rodzice, jak i całe przedszkole unikną problemów z chorymi maluchami. W tym obszarze warto współpracować z lokalną przychodnią czy przedszkolną pielęgniarką.

Niewątpliwie najważniejszym elementem w rozwiązywaniu problemów z przyprowadzaniem chorych dzieci do przedszkola jest uświadamianie rodziców. Zrezygnowanie z oddania do przedszkola chorego dziecka to dla innych rodziców gwarancja, że ich dziecko wróci do domu w niezmienionym stanie zdrowia. Pamiętajmy zatem o zwróceniu uwagi rodziców, że ich pociecha również może stać się celem ataku bakterii czy wirusów przyniesionych do placówki przez innego, chorego malucha.

____

 

Czy wiesz, że przeciętnie 3 – 8 latek choruje statystycznie około 6 – 8 razy w roku? A dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.