Dogoterapia możliwa również w Twoim przedszkolu

Nie bez powodu zwykło się mówić o tym, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Właściciele czworonogów z pewnością potwierdzą, jak bardzo i jednocześnie pozytywnie wpływa kontakt z psem na samopoczucie i kondycję zdrowotną. W Polsce coraz popularniejsza staje się dogoterapia, z powodzeniem wykorzystywana także w przedszkolach oraz szkołach. Terapia z udziałem psa wspiera działania terapeutyczne oraz rehabilitacyjne, dlatego też warto pomyśleć o niej w kontekście pracy z dziećmi w przedszkolu.

1. Wpływ dogoterapii na rozwój dzieci

Dogoterapia pomaga dzieciom w prawidłowym rozwoju oraz edukacji, a także podczas leczenia i rehabilitacji. Polega na kontakcie z wyszkolonym psem oraz wykonywaniu swobodnych zadań dobieranych przez terapeutę. Najczęściej zajęcia poświęcone są ćwiczeniom mającym na celu poprawę koordynacji ruchowej oraz zdolności do przyswajania określonej wiedzy. Dziecko nawiązuje pozytywne relacje z czworonogiem, poprzez dotyk odczuwa ciepło i bliskość zwierzęcia oraz uczy się budowania więzi. Kontakt z psem pomaga dzieciom odnaleźć się w życiu codziennym i nawiązywać relacje z ludźmi.

„Dziecko nawiązuje pozytywne relacje z czworonogiem, poprzez dotyk odczuwa ciepło i bliskość zwierzęcia oraz uczy się budowania więzi.”

Udział w dogoterapii motywuje dzieci do podejmowania aktywności, otwierania się na innych oraz zachęca do łamania barier, chociażby tych związanych z samotnością. Terapia z psem bardzo dobrze oddziałuje na dzieci, które unikają kontaktu z rówieśnikami i są postrzegane w grupie jako samotnicy. Praca i zabawa z psem powoduje zmianę zachowań dzieci i motywuje do podejmowania dialogu z grupą rówieśniczą. Jednak to nie jedyna zaleta płynąca z wdrożenia dogoterapii do przedszkola.

Korzyści wprowadzenia dogoterapii w przedszkolu:
– wspieranie aktywności ruchowej,
– rozwijanie funkcji poznawczych,
– stymulacja zmysłów,
– nauka koncentracji i orientacji przestrzennej,
– rozwijanie mowy i przełamywanie lęku,
– pomoc w otwieraniu się na relacje międzyludzkie,
– kształtowanie odpowiedzialności,
– nauka szacunku do zwierząt.

„Udział w dogoterapii motywuje dzieci do podejmowania aktywności, otwierania się na innych oraz zachęca do łamania barier, chociażby tych związanych z samotnością.”

Dzieci kochają zwierzęta i bardzo często namawiają rodziców oraz opiekunów do zakupu chomika, królika czy też psa, którymi będą mogli się opiekować. Powierzenie obowiązku dbania o zwierzęta uczy najmłodszych odpowiedzialności i kształtuje pożądane postawy.

2. Dogoterapia krok po kroku

Z reguły zajęcia prowadzone są w grupach liczących cztery lub pięć osób. Program zajęć układany jest w konsultacji z logopedami, rehabilitantami i terapeutami. Podczas zajęć dzieci przechodzą pod psem czy też nad nim i uczą się sposobu, w jaki należy wydawać komendy. Wykonanie komendy przez czworonoga powoduje, że dzieci zyskują pewność siebie i śmiałość w kontakcie z pozostałymi dziećmi. Ponadto najmłodsi uczą się także, jak należy dbać o psa, karmić go i kiedy wyprowadzać na spacer.

Zanim zdecydujemy się na zaproszenie psów wraz z terapeutami do przedszkola, wcześniej musimy koniecznie porozmawiać z rodzicami i uzyskać ich zgodę. Niezbędna będzie informacja na temat posiadania wśród dzieci alergii na sierść czy też innego rodzaju dolegliwości niepozwalających na kontakt z czworonogiem. Dogoterapia zalecana jest zwłaszcza w przedszkolach, w których przebywają dzieci z niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną. Warto pomyśleć o niej wtedy, kiedy naszymi przedszkolakami są dzieci:

– z porażeniem mózgowym,
– z zespołem Downa,
– upośledzone umysłowo,
– cierpiące na zanik mięśni,
– posiadające uszkodzenie wzroku lub słuchu,
– z epilepsją,
– z cukrzycą.

„Kontakt z czworonogiem powoduje, że dziecko zyskuje chęć do okazywania uczuć i wyrażania emocji. „

Cyklicznie odbywające się zajęcia mają jasno określony cel konsultowany z lekarzem lub rehabilitantem. Dogoterapia jest w pełni bezpieczna dla zdrowia dzieci i pozytywnie wpływa na poprawę zarówno ich kondycji fizycznej, jak i psychicznej. To doskonały sposób na naukę oraz terapię poprzez zabawę, dzięki czemu dzieci z chęcią biorą udział w tego rodzaju zajęciach. Lekcje nie są kojarzone z trudną i bolesną terapią, tylko z pewną formą rozrywki i przyjemności płynącej z zacieśniania więzi z psem.

3. Pies niczym lekarstwo

W dogoterapii biorą udział reprezentanci ras, których zachowania pozwalają na pełne bezpieczeństwo prowadzonych zajęć. Pies terapeutyczny to pies społeczny, którego reakcję można przewidzieć, a także pies posłuszny i zarażający radością dzieci biorące udział w terapii. Szczególnie chętnie zaprasza się psy rasy Golden retriever, Cavalier King Charles Spaniel oraz Labrador Retriever. Zdecydowanie wyklucza się rasy charakteryzujące się cechami agresywnymi, czyli psy obronne, bojowe i stróżujące.

Pies uwalnia w dzieciach naturalność i szczerość. Kontakt z czworonogiem powoduje, że dziecko zyskuje chęć do okazywania uczuć i wyrażania emocji. Przedszkolaki spędzające czas w towarzystwie psów będą szybciej przyswajały wiedzę oraz zwiększały zasób słownictwa. Zaproszenie osób zajmujących się dogoterapią niesie ze sobą szereg korzyści, które docenią zarówno przedszkolaki, jak i ich rodzice.

____

Czyw wiesz, że historia dogoterapii wywodzi się z czasów drugiej wojny światowej? Właśnie wtedy jeden z kaprali wszedł w posiadanie psa rasy Yorkshire Terrier o imieniu Smoky. Jej praca w charakterze psa terapeutycznego rozpoczęła się, gdy kapral został hospitalizowany. Kiedy właściciel wrócił do formy, wielokrotnie odwiedzał szpital  wraz ze swoją suczką. Smoky natychmiast stała się maskotką wszystkich żołnierzy i przez długi czas pozostawała na terenie szpitala. Lekarze zauważyli, że chorzy bardzo dobrze reagują na obecność zwierzęcia, a ich stan z dnia na dzień ulega znacznej poprawie. Początkowo nie kojarzono tego z obecnością zwierzęcia, jednakże wraz z upływem lat poczęto snuć teorie o „zbawczej” mocy czworonoga. Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola oraz dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.