Żłobek a klub dziecięcy – podobieństwa i różnice. Co częściej wybierają rodzice?

Rodzice, którzy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego, opiekuńczego czy wychowawczego wracają do pracy stają przed trudnym wyborem. Posłanie dziecka do pierwszej placówki oświatowej to spory stres, nie tylko dla malucha, ale także dla jego rodziców. Mogą oni skorzystać z wielu opcji zorganizowania opieki najmłodszemu członkowi rodziny: opieki babć i dziadków, wynajęcia opiekunki czy posłania dziecka do żłobka. Na rodziców czekają także kluby dziecięce. Jakie są różnice i podobieństwa pomiędzy żłobkami a klubami dziecięcymi? Na jakiej zasadzie funkcjonują żłobki, a jak działają kluby dziecięce?  Odpowiadamy na te wszystkie pytania!

Podobieństwa w żłobkach i w klubach dziecięcych

Zarówno kluby dziecięce, jak i żłobki to jednostki edukacyjne przygotowane z myślą o najmłodszych dzieciach. Każda z tych jednostek to płatna forma opieki, która gwarantuje dzieciom przebywanie pod odpowiednio wykwalifikowaną opieką podczas nieobecności rodziców. Podobieństwa pomiędzy żłobkami a klubami dziecięcymi to:

 • uczęszczające tam dzieci to maluchy do 3 roku życia,
 • pobyt w żłobkach i klubikach malucha jest płatny,
 • pobierane są zwykle dodatkowe opłaty za wyżywienie, chociaż w klubie malucha nie ma obowiązku zorganizowania wyżywienia,
 • liczba dzieci, nad którymi opiekę sprawuje jedna osoba jest identyczna – w obu przypadkach jest to 8 dzieci na jednego opiekuna (gdy w grupie jest dziecko niepełnosprawne lub wymagające specjalnej opieki liczba ta zmniejsza się do 5),
 • kompetencje opiekunów – ukończenie odpowiednich studiów (na kierunku pedagogika, pielęgniarstwo czy położnictwo). Opiekunem w obu tych placówkach może być również osoba, która posiada wykształcenie średnie i doświadczenie w pracy z dziećmi/przeszła 280-godzinne szkolenie, z czego min. 80 godz. to sprawowanie opieki nad dzieckiem pod okiem upoważnionej osoby.
 • posiadanie statutu, który uwzględnia cele i sposoby realizacji opieki nad dziećmi a także podstawę prawną, procedury naboru i informuje o obowiązkach dotyczących płatności itd,
 • obowiązek rejestracji – klub malucha i przedszkole to podmioty, które muszą być zarejestrowane. Niezbędne jest dostarczenie takich dokumentów, jak oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych czy dokumenty związane z posiadaniem praw do użytkowania lokalu, w którym będzie prowadzona placówka. W obu przypadkach konieczne jest też uzyskanie zaświadczenia przez organ rejestrujący.

Żłobek i klub malucha – różnice

Pomiędzy żłobkami i klubami malucha jest jednak więcej różnic niż podobieństw. Te instytucje różnią się nie tylko czasem opieki nad dzieckiem w ciągu dnia, ale także sposobem zakładania i kompetencjami pracowników. Najistotniejsze rozbieżności pomiędzy żłobkami a klubami malucha to:

 • wiek, w którym dziecko zaczyna uczęszczać do placówki – do żłobka może uczęszczać maluch, który skończył 20 tydzień życia, a do klubu malucha dziecko, które ukończyło 1 r. życia
 • wymiar opieki – w żłobku jest to do 10 godzin dziennie natomiast w klubie malucha – 5 godzin. Za dodatkową opłatą lub w szczególnej sytuacji w żłobku dziecko może spędzać więcej czasu – w klubie malucha jest to niemożliwe,
 • opiekunowie – dodatkowo w żłobkach musi zostać zatrudniona pielęgniarka/położna, gdy dzieci jest więcej niż 20. W klubie malucha nie ma takiego obowiązku. Co więcej, w klubach malucha w zajęciach mogą uczestniczyć rodzice – nie ma na to zgody w żłobkach,
 • wymagania lokalowe dla osób chcących założyć żłobek są bardziej restrykcyjne,
 • kompetencje osoby zarządzającej placówką są różne w każdym z tych przypadków. Aby założyć żłobek należy posiadać min. 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 5-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Do założenia klubu malucha wystarczą kwalifikacje takie, jak ma opiekun,
 • koszt – ceny pobytu dziecka w klubie malucha i żłobku są różne. Jest to związane nie tylko z ofertą edukacyjną, ale także z wymiarem opieki nad dzieckiem itd.

Co chętniej wybierają rodzice?

Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Na wybór klubu dziecięcego często decydują się rodzice, którzy nie mogą sobie pozwolić na sfinansowanie pobytu dziecka w żłobku. Jest to wybór także tych rodziców, którzy mają nienormowany czas pracy (wiele klubów malucha oferuje możliwość wykupienia ilości godzin opieki nad dzieckiem). Kluby dziecięce chętnie wybierają także rodzice, którzy powoli chcą przyzwyczaić maluszka do tego, że ktoś inny sprawuje nad nim opiekę. Możliwość spędzenia czasu w klubie malucha z dzieckiem sprawia, że dziecko powoli przyzwyczaja się do otoczenia i nowych opiekunów.

Z drugiej strony żłobki cieszą się podobnie dużą popularnością. Wybierając żłobek rodzic ma pewność, że zostanie dziecku zapewniona opieka nawet wtedy, gdy pracuje na pełen etat i dodatkowo musi dojechać do miejsca pobytu dziecka.

___

 

Czy wiesz, że według raportu Głównego Urzędu Statystycznego liczba żłobków w Polsce w 2016r. wynosiła 2710? Najmniej tego typu placówek jak dotąd funkcjonuje w województwie świętokrzyskim. Tymczasem otworzenie nowego żłobka może okazać się dużym sukcesem. W informowaniu rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola oraz przypominaniu im o przeterminowanych płatnościach pomoże dooplacenia.pl.