Święto w sobotę. Czy pracownikom prywatnych przedszkoli i żłobków należy się urlop?

Święto przypadające w sobotę to doskonały powód do odebrania wolnego dnia w innym terminie. Właściwie wszyscy pracownicy w Polsce, nie tylko Ci pracujący w przedszkolach czy żłobkach liczą na wolne w związku ze szczególną okolicznością przypadającą w weekend. Kiedy pracownikowi należy się wolne? Jak to zorganizować w placówce edukacyjnej?

Udzielenie urlopu w takim przypadku jest związane z kodeksem prawa pracy. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach to bardzo szczególna grupa pracowników, zatrudniona często na podstawie Karty Nauczyciela. Jakie informacje na ten temat możemy znaleźć w aktach prawnych związanych z funkcjonowaniem placówek edukacyjnych? I jak to w końcu jest z tym wolnym dniem za święto przypadające w sobotę?

Urlop za święto w sobotę a kodeks pracy

Kodeks pracy, a dokładniej dział VI (czas pracy) rozwiewa wszelkie wątpliwości. Możemy tam bowiem znaleźć art. 130 (rozdział II – normy i ogólny wymiar czasu pracy). §2 wspomnianego artykułu brzmi następująco: Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Osoby, które są zatrudnione na podstawie kodeksu pracy mają wobec tego prawo do odebrania sobie wolnego dnia za święto przypadające w sobotę.

Ważne:

  • To pracodawca decyduje o terminie, w którym można odebrać ważny dzień. Najczęściej jest to piątek przed świętem w sobotę lub poniedziałek po świątecznym weekendzie (w przypadku Narodowego Święta Niepodległości w tym roku: 10 listopada lub 13 listopada).
  • Zarządzający placówką nie musi się konsultować z pracownikami w tym zakresie, ale jak najbardziej może. Istnieje także możliwość dostosowania się do oczekiwań pracowników i udzielenie urlopu według ich upodobań – np. części w piątek, a części kadry w poniedziałek. Dzięki temu przedszkole czy żłobek może normalnie funkcjonować także podczas nieobecności części pracowników.
  • Ustalając termin odbioru wolnego dnia warto pamiętać o tym, że urlop za święto przypadające w sobotę musi przypaść w tym samym okresie rozliczeniowym. Najpopularniejszy – 1-miesięczny okres rozliczeniowy – wymaga na pracodawcy udzielenie urlopu w tym samym miesiącu. Jeśli w umowie jest informacja o dłuższym okresie rozliczeniowym, wolne z okazji 11 Listopada można odebrać np. przed Świętami Bożego Narodzenia.

Zatrudnienie na podstawie kodeksu pracy dotyczy w przedszkolach i żłobkach najczęściej pracowników administracji, osób zajmujących się sprzątaniem czy pań w przedszkolnej stołówce. A co z pracownikami, którzy są zatrudnieni na część etatu?

W przypadku np. osób pracujących na stanowisku asystenta nauczyciela przedszkola, którzy nie przychodzą do pracy przez 5 dni w tygodniu nie trzeba udzielać dodatkowego urlopu. Inaczej kwestia ta wygląda w przypadku osób, które przychodzą do placówki od poniedziałku do piątku, ale pracują np. po 4 godziny dziennie. W tej sytuacji należy odebrać wolne, aby zapewnić ilość dni wolnych od pracy w danym okresie rozliczeniowym. Rozwiązanie podobnych wątpliwości można znaleźć np. na stronie internetowej Rzeczpospolitej.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego najczęściej są zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela. Jak kwestia wolnego za święto w sobotę wygląda w tej sytuacji?

Karta Nauczyciela a wolne za święto w sobotę

Niestety, dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela mamy złe wiadomości. Dokument ten nie przewiduje bowiem odebrania wolnego dnia za święto w sobotę. Ta niekorzystna w tym przypadku różnica pomiędzy zatrudnieniem na podstawie Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela wynika z tego, że ten drugi dokument oddzielnie reguluje czas pracy nauczycieli, także tych przedszkolnych.

Wolne należy się nauczycielom jedynie w przypadku, gdy święto wypada w dniu roboczym (pon-pt). W artykule 42 Karty Nauczyciela znajdziemy jedynie informację: Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie (…).

 

____

Czy wiesz, że następna okazja do świętowania w sobotę przypada już 6 stycznia 2018r?  Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola oraz dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.