Na co szczególnie zwracają uwagę pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas kontroli żłobka/przedszkola?

Wizyta inspektora z Sanepidu w żłobku/przedszkolu to dla wydarzenie, które wywołuje niemałe emocje u wielu osób zarządzających placówkami edukacyjnymi. Na ten temat powstało wiele mitów, często nie mających absolutnie nic wspólnego z prawdziwymi wymaganiami Sanepidu wobec dyrekcji przedszkoli. Właściciele placówek edukacyjnych zazwyczaj obawiają się tego typu wizyt. Czy naprawdę jest się czego bać? Co najczęściej jest przedmiotem kontroli ze strony pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej?

Jedną z podstawowych funkcji zarówno żłobka, jak i przedszkola jest zapewnienie najmłodszym bezpieczeństwa w placówce. Państwowa Inspekcja Sanitarna na podstawie takich regulacji prawnych, jak ustawa z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 1985 nr 12, poz. 49) czy ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 nr 171, poz. 1225) ma obowiązek nadzorować zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszych przez placówki edukacyjne. Jedną z form skutecznego nadzoru nad przedszkolami i żłobkami są właśnie wizyty inspektorów Sanepidu.

Dlaczego kontrola Sanepidu jest tak istotna w przypadku placówek edukacyjnych?

Kontrole przeprowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

 • pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci w żłobku/przedszkolu poprzez wykazanie nieprawidłowości,
 • mogą doprowadzić nawet do zamknięcia placówki lub nałożenia kar finansowych w przypadku rażących uchybień,
 • wymagają spełnienia odpowiednich standardów, np. wymagań co do wyposażenia przedszkola,
 • są obowiązkowe – stanowią jedną ze skutecznych form nadzoru nad placówkami edukacyjnymi. Dzięki nim wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z usług konkretnego przedszkola mogą być pewne o bezpieczeństwie przebywających w nim dzieci.

Co podlega szczegółowej kontroli inspektora Sanepidu?

Placówka edukacyjna zostaje poinformowana o terminie i zakresie każdej kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Trzeba wiedzieć, że pracownik Sanepidu nie może przeprowadzić takiej kontroli, gdy dyrektor lub inna osoba zarządzająca placówką jest nieobecna. Przygotowując się do wizyty inspektora warto pamiętać o zwróceniu uwagi na te miejsca, które szczególnie zwracają uwagę pracowników Sanepidu. Podczas tego typu kontroli w szczególności analizowane są:

 • kuchnia – to tutaj przygotowywane są posiłki dla najmłodszych, więc kontrolerzy Sanepidu szczególnie przyglądają się właśnie kuchniom. Kontroli podlega zarówno stan czystości, jak i wyposażenie. Pod lupę pracowników Sanepidu brane jest nawet to, czy pracownicy kuchni stosują się do zaleceń higieny w miejscu ich pracy. W tym przypadku bardzo ważne są pracownicze są pracownicze książeczki do celów sanitarno – epidemiologiczne i aktualne badania sanepidowskie. Kontrola Sanepidu obejmuje także zaopatrzenie placówki w wodę – jedynie odpowiednie ujęcie gwarantuje zadowalającą jakość wody, która jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.
 • łazienki – jest to kolejne najczęściej podlegające kontrolom miejsce w przedszkolu/żłobku. Sprawdzany jest nie tylko stan techniczny dostępnego wyposażenia (np. umywalki, sanitariaty), ale przede wszystkim ich czystość. Uwaga inspektorów kieruje się również ku dostępności mydła, papieru toaletowego, ręczników czy kosza na śmieci. Są to niezbędne elementy wyposażenia każdej przedszkolnej łazienki, o uzupełnianiu których trzeba ciągle pamiętać,
 • pozostałe pomieszczenia – podczas inspekcji kontrolowane są nie tylko takie miejsca, jak kuchnia czy łazienka. Sprawdzany jest stan wszystkich pomieszczeń w placówce. Najczęściej kontrola pod względem technicznym obejmuje sufity i ściany (Czy farba nie odpada?), okna (Czy są wystarczająco szczelne? Czy szyby są nieuszkodzone?) oraz posadzki (Czy są utrzymywane w czystości? Czy są stosowane zabezpieczenia antypoślizgowe?). Podczas kontroli Sanepidu sprawdzana jest także wentylacja – dzieci muszą mieć zapewniony dostęp do świeżego powietrza. We wszystkich pomieszczeniach powinna być też utrzymana odpowiednia wilgotność.
 • teren wokół przedszkola – jeśli przedszkole jest wyposażone w plac zabaw to podczas inspekcji ze strony Sanepidu analizie poddaje się również huśtawki, piaskownice i wszelkie miejsca przeznaczone do użytku przez dzieci. Przygotowując się do kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej warto pamiętać również o sprawdzeniu stanu i kompletności ogrodzenia,
 • zabawki i meble – przeznaczone do użytku przez dzieci muszą mieć odpowiednie certyfikaty i atesty. Jest to jeden z gwarantów bezpieczeństwa maluchów w żłobku/przedszkolu.

Dlaczego dostosowanie się do standardów Sanepidu jest obowiązkowe?

Funkcjonowanie placówki edukacyjnej bez spełnienia wymagań Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest niemożliwe. Właściciele placówek edukacyjnych, którzy nie dostosują się do obowiązujących przepisów w zakresie wyposażenia i organizacji pracy w żłobku/przedszkoli muszą liczyć się z konsekwencjami. Są to:

 • grzywna,
 • powiadomienie organu prowadzącego,
 • zamknięcie przedszkola.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek błędów w wyposażeniu/funkcjonowaniu placówki najlepszym rozwiązaniem jest więc dobrowolne dostosowanie się do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Chociaż kontrole Sanepidu nie należą do najprzyjemniejszych momentów w życiu żłobka/przedszkola to jednak nie warto podchodzić od nich z przymusem. Jeśli już na etapie wyboru wynajmowanego lokalu a następnie urządzania placówki zastosujemy się do wszystkich obowiązujących przepisów to bez trudu przejdziemy przez tego typu kontrole.

 

___

Czy wiesz, że każde przedszkole musi przejść przez kontrolę sanepidowską, aby rozpocząć działalność? Przygotuj się do wizyty inspektorów, a kwestie związane z opłatami pozostaw nam – dooplacenia.pl skutecznie informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola oraz dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.