Nowelizacja ustawy żłobkowej – zmiany, które musisz poznać! Część 2

W poprzednim artykule podjęliśmy temat nowelizacji ustawy żłobkowej, a konkretnie zmian w wymaganiach lokalowych. Dzisiaj przyszedł czas dowiedzieć się więcej na temat innych kwestii, które ulegną zmianie od 1 stycznia 2018r. Są to między innymi: rejestracja żłobka, tworzenie rady rodziców w żłobku czy zmiany związane z czasem pracy klubu dziecięcego. Zapraszamy do lektury!

Zmiany w rejestracji żłobka/klubu dziecięcego

Kolejną kwestią, w której nastąpi pewna przemiana to sposób a przede wszystkim zakres rejestracji żłobka/klubu dziecięcego. W tej sytuacji zmiany nie są tak znaczne, jak w przypadku warunków lokalowych. Porównując obowiązującą obecnie ustawę z tą, która wejdzie w życie 1 stycznia 2018r. możemy zauważyć, że:

 • rejestr żłobków/klubów dziecięcych jest wprowadzany przez uprawniony do tego organ za pomocą systemu teleinformatycznego,
 • zakres rejestru został rozszerzony – w rejestrze żłobków/klubów malucha dodatkowo powinny znaleźć się: informacje o godzinach pracy placówki, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy do żłobka/klubu dziecięcego, liczba dzieci zapisanych do placówki, wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym oraz informacje o tym, czy jednostka jest dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej.
 • wniosek o wpis do rejestru powinien zatem zostać uzupełniony tymi nowymi wymogami. Jeśli jednak wójt/burmistrz może bezpłatnie uzyskać dostęp do dokumentów zawierające potrzebne dane lub może je określić na podstawie znanych mu dokumentów (np. z urzędu) nie ma obowiązku dostarczania przedstawienia tych informacji.
 • w ciągu 3 dni od dokonania wpisu wójt/burmistrz/prezydent miasta umożliwia osobie prowadzącej żłobek/klub dziecięcy uzyskanie dostępu do systemu teleinformatycznego. Po otrzymaniu takiego dostępu można samodzielnie wprowadzać zmiany lub wykorzystywać zgromadzone tam informacje np. do przygotowywania rozporządzeń,
 • wysokość opłaty za wpis do rejestru nie może być wyższa niż 1000zł – dotąd zapis ten nie był tak precyzyjny.

Kadra w Twoim żłobku – czy w tej dziedzinie również pojawiły się jakieś zmiany?

Tutaj mamy przede wszystkim do czynienia z zakresem kompetencji uprawniających do podjęcia pracy w żłobku/klubie dziecięcym. Wprowadzone zmiany wiążą się m.in. z tworzeniem nowych kierunków studiów. Ale nie tylko! Przyjrzyjmy się bliżej temu fragmentowi nowelizacji ustawy:

 • opiekunem w placówce dla najmłodszych dzieci może zostać nie tylko osoba posiadająca kwalifikacje pielęgniarki, położnej czy nauczyciela wychowania przedszkolnego, ale również terapeuta pedagogiczny, pedagog wczesnej edukacji. Do rozpoczęcia pracy w tym zawodzie uprawnia także ukończenie studiów takich, jak: pedagogika małego dziecka, psychologia wychowawcza czy edukacja prorozwojowa,
 • opiekę nad dziećmi może sprawować także osoba po dowolnych studiach wyższych, których program dotyczy rozwoju małego dziecka. To nie jedyny warunek: taki kandydat musi przejść 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia wiedzy. W ciągu 2 lat przed rozpoczęciem pracy jako opiekun w żłobku taka osoba powinna przejść także przez szkolenie na temat pierwszej pomocy,
 • kandydat do pracy w żłobku z wykształceniem średnim/ średnim branżowym powinien mieć według nowych wymagań nie 2 lata a rok doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3,
 • wolontariusze, którzy pomagają w pracy placówki muszą przejść przez szkolenie z zakresu pierwszej pomocy (a nie jak dotąd odbyć 40 godzinne szkolenie),
 • podmiot, który prowadzi żłobek jest zobowiązany do organizacji szkoleń na temat pierwszej pomocy raz na 2 lata,
 • oprócz wymagań dotyczących dostarczenia przez opiekuna w żłobku zaświadczenia o niekaralności (przed podjęciem zatrudnienia) w ustawie po nowelizacji pojawia się nowy zapis: kandydat do pracy na tym stanowisku nie może figurować w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Pozostałe niuanse w żłobkowej ustawie, na które warto zwrócić uwagę

Nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza zmiany także w innych dziedzinach funkcjonowania żłobka lub klubu dziecięcego. Zmiany, które na pewno nie powinny ujść uwadze osoby zarządzającej żłobkiem/klubem dziecięcym to:

 • w klubie dziecięcym liczba miejsc nie może być większa niż 30, a ilość godzin opieki w takiej placówce zwiększa się do 10 względem każdego dziecka. Ponadto, pobyt malucha w placówce – zarówno w żłobku, jak i w klubie dziecięcym – może być wydłużony w uzasadnionym przypadku lub na pisemną prośbę rodzica,
 • możliwość tworzenia rady rodziców w żłobku – według ustawy po zmianach rodzice mogą nie tylko występować do dyrektora z wnioskami i inicjatywami, ale także wizytować pomieszczenia żłobka/klubu dziecięcego. Mogą mieć również dostęp do danych związanych np. ze spełnianiem norm żywieniowych w placówce. W razie zgłoszonych do dyrekcji nieprawidłowości, które nie zostały usunięte, rada rodziców może interweniować np. u burmistrza,
 • żywienie maluchów w żłobku i klubie dziecięcym musi być dostosowane do wytycznych opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.
 • opiekun dzienny może być zatrudniony nie tylko na podstawie umowy o świadczenie usług. Może być to także osoba prowadząca własną działalność. Zmiana nastąpiła także w ilości dzieci, nad którymi opiekun dzienny może sprawować opiekę – jest to maksymalnie ośmioro (a nie jak dotąd – pięcioro) dzieci. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko poniżej 1 r. życia, niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki liczba podopiecznych zmniejsza się do 5 – pod warunkiem, że przynajmniej 1 z rodziców będzie sprawował opiekę nad dziećmi razem z opiekunem.

Nie da się ukryć, że nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza wiele zmian. A jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie? Czy takie zmiany są korzystne?

 

___

Czy wiesz, że w największej szkole na świecie uczy się ok. 50 000 uczniów? Jest to indyjska szkoła Montessori w Lucknow. Zarządzanie taką placówką to dopiero wyzwanie! Podczas wprowadzania zmian nawet w niewielkiej placówce warto wykorzystać narzędzia ułatwiające codzienną pracę. W informowaniu rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola oraz przypominaniu im o przeterminowanych płatnościach pomoże dooplacenia.pl.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swoim przedszkolu.