Założenie przedszkola przez fundację – podstawa prawna, procedury, nowe możliwości

Przedszkole niepubliczne jako jednostka oświatowa może zostać założona nie tylko przez osobę fizyczną. Stowarzyszenia i różnego rodzaju fundacje również mogą zdecydować o utworzeniu placówki edukacyjnej dla najmłodszych. Takie rozwiązanie ma wiele zalet – należą do nich między innymi łatwiejszy sposób pozyskania środków finansowych. Przedszkola prowadzone przez fundacje mogą nieraz funkcjonować o wiele lepiej niż jednostki zarządzane przez osoby fizyczne. Nic dziwnego, że takie placówki cieszą się sporym zainteresowaniem rodziców. Czy istnieją jakieś wymagania w tym zakresie? Co trzeba wiedzieć, gdy planujemy założenie przedszkolnej działalności gospodarczej właśnie poprzez fundację?

Od początku.. kto może założyć przedszkole niepubliczne?

Chociaż mogłoby się wydawać, że założenie przedszkola niepublicznego jest możliwe tylko wtedy, gdy dyrektor posiada wykształcenie pedagogiczne to jednak kwestia założenia przedszkola wygląda trochę inaczej. Niepubliczne placówki edukacyjne może założyć bowiem każdy, kto spełni następujące warunki określone m.in. przez ustawę z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425):

  • jest osobą fizyczną lub osobą prawną – fundacje i stowarzyszenia mają osobowość prawną, czyli stanowią samodzielny podmiot stosunków cywilnoprawnych,
  • zapewni dzieciom korzystającym z wychowania przedszkolnego niezbędne warunki lokalowe, bezpieczeństwo i dostęp do odpowiednio wykształconej kadry pedagogicznej a także do przedszkolnego wyposażenia, które spełnia wszelkie wymagania. Co więcej, fundacja jako organ założycielski musi zapewnić również obsługę administracyjną czy finansową jednostki przedszkolnej. Przy zakładaniu przedszkola przez fundację trzeba przejść przez takie same procedury jak w przypadku tworzenia tego typu placówki przez osobę fizyczną. Konieczna będzie więc wizyta Sanepidu w nowo tworzonej placówce czy gminnego architekta.

Zanim założymy przedszkole, czyli kilka słów o fundacjach i statutach

Założenie przedszkola przez fundację jest o wiele prostsze, gdy w statucie tej organizacji widnieje zapis o prowadzeniu jednostek edukacyjnych. Chociaż tego typu zapis nie jest obowiązkowy to jednak warto zdecydować się na umieszczenie takiej informacji w statucie, jeśli organizacja zostaje powołana między innymi w celu prowadzenia przedszkola. Aby powołać fundację również trzeba spełnić kilka warunków. Wymagania te określa przede wszystkim ustawa z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 nr 21 poz. 97).

  • Cel, który skupia osoby w fundacji powinien być zgodny z interesem Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto, powinien być on gospodarczo lub społecznie użyteczny. Co to oznacza? Celem organizacji może być na przykład ochrona zdrowia lub życia ludzkiego albo też oświata i wychowanie najmłodszych – jak w przypadku przedszkoli.
  • Kolejnym warunkiem koniecznym do prowadzenia fundacji jest obecność fundatora. To on jest osobą przekazującą środki na fundację. Fundator poprzez podpisanie stosownego aktu fundacyjnego wskazuje m.in. cel i zakres działalności fundacji. Pieniądze na finansowanie prowadzonych przez siebie przedsięwzięć fundacja może dodatkowo uzyskać z darowizn, spadków, odsetek bankowych od funduszu założycielskiego, dotacji czy w końcu z prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Do założenia fundacji – jednej z najpopularniejszych form organizacji pozarządowej – potrzebne będzie dodatkowo wybranie zarządu fundacji oraz sporządzenie jej statutu. To jednak nie koniec – fundacja musi zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero wtedy uzyskuje osobowość prawną i na tej podstawie może tworzyć np. przedszkola.

Założeniu niepublicznego przedszkola przez organizację pozarządową musi towarzyszyć utworzenie statutu placówki. Jest to jeden z wymogów, które trzeba spełnić, aby uzyskać wpis do ewidencji niepublicznych placówek przedszkolnych w urzędzie miasta lub gminy. Statut przedszkola w tym przypadku musi zawierać informację o fundacji, która jest organem prowadzącym placówkę.

Fundacja przy przedszkolu – nowe możliwości?

Zdania na temat tego, czy prowadzenie przedszkola przez fundację to dobry pomysł są podzielone. Na ogół jednak takie placówki cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony rodziców. Fundacje w wielu przypadkach prowadzą z powodzeniem jednostki przedszkolne np. przy zakładach pracy. Jakie pozytywy ma takie rozwiązanie? Główne plusy przedszkola prowadzonego przez fundację to między innymi:

  • większe możliwości i szybszy rozwój placówki – dzięki funduszom uzyskanym przez organizację można wzbogacić ofertę edukacyjną czy angażować najmłodszych w różnorodne działania prospołeczne,
  • większa popularność przedszkola w społeczeństwie – zwłaszcza, gdy fundacja prowadząca przedszkole jest rozpoznawalna w najbliższej okolicy i znana ze swojej działalności. Dzięki temu nowo założone przedszkole może odnieść sukces już na samym początku. Rodzice chętnie zdecydują się na zapisanie swojego dziecka do placówki, która jest prowadzona przez organizację przeprowadzającą w najbliższym otoczeniu akcje prospołeczne, ekologiczne czy udziela pomocy potrzebującym.

Założenie przedszkola przez fundację może wydawać się trudniejsze niż stworzenie placówki przez osobę prywatną. Po przejrzeniu obowiązujących przepisów można jednak szybko dojść do wniosku, że nie jest to aż tak skomplikowane. Może więc warto wprowadzić w życie plan połączenia działalności fundacji i prowadzenia niepublicznego przedszkola?

___

 

Czy wiesz, że pierwsza fundacja wspierająca edukację powstała w Polsce jeszcze przed 1554 r? Założył ją Jan Grodek z Sanoka, rektor i profesor Akademii Krakowskiej. Tymczasem dooplacenia.pl skutecznie informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola oraz dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.