Odbiór dziecka z przedszkola – procedury i przepisy. Jak ustalić zasady odbioru dziecka z placówki oświatowej?

Wydawałoby się, że odbiór dziecka z przedszkola to zagadnienie, które nie budzi żadnych wątpliwości. W dzisiejszych czasach dzieci są jednak narażone na wiele zagrożeń. Chcąc chronić ich bezpieczeństwo trzeba jasno określić zasady odbioru dziecka z przedszkola czy żłobka. Na co zwrócić uwagę? Jak najłatwiej ustalić zasady odbioru malucha bez komplikacji dla pracowników przedszkola? Podpowiadamy, jak to zrobić.

Przepisy co do odbioru dziecka z przedszkola

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół określa dowolność ustalania zasad przez samą placówkę. W statucie przedszkola powinny widnieć informacje na temat organizacji odbioru dzieci. Podobnie kwestia ta wygląda w jednostkach niepublicznych. Za procedurę odbioru dziecka z przedszkola są więc odpowiedzialne przede wszystkim władze danej placówki. Jakie rozwiązania stosują dyrektorzy przedszkoli?

 • Przy zapisie dziecka do przedszkola warto przekazać rodzicom do podpisania deklarację np. taką lub taką. W deklaracji oprócz imion i nazwisk osób upoważnionych do odbioru dziecka może znaleźć się adres zameldowania czy nr dowodu. Dzięki temu pracownikom zdecydowanie łatwiej będzie zweryfikować, czy osoba odbierająca dziecko ma do tego upoważnienie. Informacja o stopniu pokrewieństwa również jest przydatna – dzięki temu placówka oświatowa wie, że dziecko zostaje przekazane pod opiekę kogoś z rodziny malucha.
 • Podpisana przez rodziców deklaracja to dobre rozwiązanie nie tylko dla placówki – tutaj jest to przede wszystkim pewność, że dziecko jest odbierane przez zaufane osoby. Takie upoważnienia to dobre rozwiązanie także dla rodziców, którzy nie zawsze mogą stawić się o określonej porze po odbiór dziecka. Warto ustalić ilość osób, które mogą odbierać dziecko – może być to przecież nie tylko babcia czy dziadek, ale także sąsiad czy inna, znajoma rodzicom osoba.
 • Warto pamiętać o uaktualnianiu upoważnień – można to zrobić na przykład przed rozpoczęciem każdego kolejnego roku szkolnego. Dzięki temu rodzice mogą wprowadzić pewne wygodne dla nich zmiany.
 • W odbiorze dziecka zawsze uczestniczy pracownik przedszkola. Jeśli nauczyciel przedszkolny nie zna rodzica, przed wydaniem dziecka zawsze powinien mieć możliwość wylegitymowania go. Przygotowanie specjalnego miejsca na segregatory czy teczki z upoważnieniami dla poszczególnych dzieci ułatwi pracę przedszkolnej kadry.

Nie masz pewności – nie wydawaj!

Brak pewności co do tożsamości osoby chcącej odebrać malucha jest wystarczającym powodem do odmowy. Zawsze lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie dziecka w przedszkolu niż odebranie go przez nieznajomą osobę. Dlatego też nauczyciele mają prawo odmówić wydania dziecka w sytuacjach takich, jak:

 • brak upoważnienia osoby chcącej odebrać dziecko,
 • brak dokumentu tożsamości, na podstawie którego można potwierdzić upoważnienie podpisane przez rodzica,
 • ograniczone prawa rodzicielskie – w takim przypadku zasady odbioru dziecka przez rodziców koniecznie należy ustalić z prawnym opiekunem malucha. Najlepiej zrobić to od razu przy zapisie do placówki a o szczególnych sytuacjach trzeba poinformować kadrę nauczycielską,
 • niepokojąca reakcja dziecka – gdy dziecko nie chce opuścić terenu placówki z upoważnioną do tego osobą, warto pozostawić je na terenie przedszkola a następnie telefonicznie uzgodnić sposób dalszego postępowania z rodzicami,
 • nietrzeźwość lub spożycie środków odurzających przez osobę odbierającą dziecko – o tym problemie pojawił się już artykuł na naszym blogu,
 • istnieją inne obawy, że osoba odbierająca dziecko nie zapewni mu koniecznego bezpieczeństwa – np. jest to osoba niepełnoletnia.

Pozostałe kłopotliwe sytuacje związane z odbiorem dziecka z przedszkola

Chociaż zazwyczaj w placówkach oświatowych rodzice mają szanse na zapewnienie dziecku kilku odbierających je po zajęciach osób, to jednak czasem zdarzają się sytuacje zupełnie nieprzewidywalne. Jak w takim przypadku zorganizować dziecku odbierającego je opiekuna?

 • Ustne upoważnienie przez rodzica – w wyjątkowych sytuacjach można pozwolić na odbiór dziecka przez osobę inną niż te, które widnieją w deklaracji. Jednorazowe upoważnienie od rodzica powinno jednak pozostawić jakiś ślad w dokumentach – warto prowadzić na przykład rejestr takich sporadycznych przypadków. Gdy rodzic wspomina o konieczności odebrania dziecka przez inną osobę najlepszym rozwiązaniem jest szybkie sporządzenie pisemnego upoważnienia. Warto pamiętać o tym, że upoważnienie telefoniczne to dość ryzykowna forma przekazywania informacji o opiece nad dzieckiem. Jeśli tylko pojawią się jakiekolwiek wątpliwości – lepiej nie wydawać dziecka.
 • Odbiór dziecka przez rodzeństwo – w przypadku pełnoletniego rodzeństwa potrzebna jest standardowa deklaracja. Z kolei w sytuacji, gdy siostra/brat malucha nie ma ukończonych 18 lat konieczne będzie specjalne upoważnienie od rodziców. Warto pamiętać, że zgodnie z zgodnie z art. 43 ustawy o Ruchu Drogowym z 20 czerwca 1997 r. dzieci do lat 7 mogą korzystać z drogi pod opieką osoby, która ma co najmniej 10 lat. W upoważnieniu do odbioru dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo powinna być również adnotacja o rezygnacji z wszelkich roszczeń do przedszkola w związku z wypadkiem a także o świadomości odpowiedzialności karnej.

Ustalając zasady odbierania dzieci z przedszkoli/żłobków pamiętajmy, że najważniejsze jest ich bezpieczeństwo. Chociaż możemy spotkać się ze sprzeciwem niektórych rodziców, warto ustalać naprawdę restrykcyjne procedury, dzięki któremu mamy pewność, że dzieci są zawsze odbierane tylko przez zaufane osoby.

 

 

___

Czy wiesz, że we Włoszech do przedszkoli uczęszcza ok. 98% dzieci w wieku 3 lat  (zależnie od regionu) i 100 % dzieci w wieku 5-6 lat. Tymczasem  dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola oraz dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.