Awans zawodowy nauczyciela przedszkola krok po kroku

Nauczyciele przedszkola mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji nie tylko, gdy pracują w placówkach publicznych. Chociaż w niepublicznych przedszkolach kwestia ta wygląda trochę inaczej, to jednak ogólne zasady awansu zawodowego nauczyciela wychowania przedszkolnego są podobne do procedur stosowanych w jednostkach prowadzonych przez samorządy. Jakie są stopnie awansu nauczyciela? Jakie wymagania trzeba spełnić i jakich procedur przestrzegać? Rozwiewamy wątpliwości!

Dlaczego warto podnosić swoje kwalifikacje?

Nauczyciele wychowania przedszkolnego chętnie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez awans zawodowy. Chociaż wiąże się to z niemałym wysiłkiem, po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego czy mianowanego można liczyć m.in. na :

 • wzrost płacy i zmiana statusu pracownika,
 • możliwość zajmowania stanowisk kierowniczych i opiekowania się innymi nauczycielami w trakcie stażu,
 • większą satysfakcję zawodową i motywację do pracy.

Gdzie można robić awans zawodowy?

Nauczyciel przedszkola może ubiegać się o awans zawodowy jedynie wtedy, gdy pracuje w placówce przedszkolnej. Może być to zatem:

 • przedszkole publiczne,
 • przedszkole prywatne.

W przypadku, gdy nauczyciel jest zatrudniony w punkcie przedszkolnym nie ma możliwości rozwijania swoich kompetencji przez awans zawodowy. W niektórych sytuacjach jest to możliwe, gdy punkt przedszkolny jest prowadzony przy szkole.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o awans zawodowy?

Awans zawodowy jest związany przede wszystkim z koniecznością odbycia odpowiednio długiego stażu zawodowego. Stopnie, przez które można przejść w ramach awansu zawodowego nauczyciela to:

 • nauczyciel stażysta,
 • nauczyciel kontraktowy,
 • nauczyciel mianowany,
 • nauczyciel dyplomowany.

Staż w przypadku nauczyciela stażysty (który ubiega się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego) wynosi 9 miesięcy. Podczas stażu nauczyciel stażysta uczestniczy w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, jak i jest ich obserwatorem. Poznaje organizację oraz zasady funkcjonowania przedszkola.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. W tym okresie nauczyciel bierze udział w pracy organów szkoły i doskonali swoje umiejętności. Szczegółowe informacje na temat sposobu organizacji stażu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Nauczyciel, który ubiega się o awans jest zobowiązany do dostarczenia następującej dokumentacji:

 • wniosek do dyrektora o rozpoczęcie awansu,
 • projekt planu rozwoju – najczęściej jest przygotowywany w porozumieniu z opiekunem (nauczycielem wyższego stopnia) przydzielonym przez dyrekcję.

Więcej informacji na temat niezbędnych dokumentów również można znaleźć we wspomnianym już Rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013r. Warto pamiętać o tym, że awans zawodowy trzeba rozpocząć w ciągu dwóch tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego. Oprócz odbycia stażu i dostarczenia wspomnianych dokumentów konieczne będzie także napisanie sprawozdania dotyczącego nabytego doświadczenia i realizacji planu rozwoju. W przypadku awansu na stopień nauczyciela mianowanego odbywa się również egzamin.

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego na razie kończy rozmowa kandydata z komisją kwalifikacyjną. Tutaj jednak także pojawią się zmiany. Według nowych przepisów awans na stopień nauczyciela kontraktowego będzie kończył egzamin, a w skład członków komisji egzaminacyjnej będą wchodzić osoby spoza szkoły. Ostatnie zmiany w Karcie Nauczyciela (gromadzącej wiele informacji również odnośnie awansu zawodowego nauczycieli) wydłużają także okres stażu na nauczyciela kontraktowego.

Uwaga: od września 2018r. będzie to nie 9 miesięcy a rok i 9 miesięcy. Według zmian w Karcie Nauczyciela konieczne będzie podpisanie umowy z nauczycielem stażystą na 2 lata szkolne. Będzie to jeden z warunków ukończenia stażu.

Awans w niepublicznych przedszkolach

O ile w publicznych placówkach edukacyjnych kwestia awansu zawodowego nie budzi najmniejszych wątpliwości, o tyle w przypadku niepublicznych przedszkoli ta sprawa wzbudza wiele pytań. Jak wygląda awans nauczyciela w prywatnej placówce?

 • Zgodę na awans musi wyrazić dyrektor. Nie we wszystkich prywatnych przedszkolach istnieje możliwość ubiegania się o awans zawodowy. Warto dopytać dyrekcję o tą kwestię już na samym początku.
 • Aby ubieganie się o awans zawodowy było możliwe, w przedszkolu musi być zatrudniony nauczyciel, który będzie mógł sprawować funkcję opiekuna. Dotyczy to nie tylko wychowawców przedszkolnych – taki wymóg musi być spełniony również w przypadku, gdy dyrektor prywatnego przedszkola chce podwyższyć swoje kompetencje i awansować zawodowo.

Bezpośrednio dotyczy Cię ta kwestia? A może jesteś dyrektorem i chcesz umożliwić swoim pracownikom rozwój zawodowy? Zajrzyj nie tylko do tego Rozporządzenia MEN, ale także do Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz.U. 2017 poz. 1189) – Karty Nauczyciela i Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz Dz. U. 2017 poz. 60, 949, 1292).

Dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej na temat najnowszych regulacji prawnych w zakresie awansu zawodowego przydatna na pewno okaże się również Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017, poz. 2203). Te akty prawne to prawdziwe kompendium wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli! Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swoim przedszkolu.