Nadzór pedagogiczny w praktyce. Czy do wizyty kuratorium można się dobrze przygotować?

Jeśli tytuł tego artykułu nie wywołał w Tobie dreszczu przerażenia to wiedz, że należysz do nielicznych. Wizytacja kuratorium to w oczach nie tylko nauczycielek przedszkola, ale i dyrektorów prawdziwy horror. Czy naprawdę jest się czego bać? Mamy kilka wskazówek, które warto wykorzystać! Okazuje się, że nawet do wizyty kuratora oświaty naprawdę można się przygotować.

Wizytacja kuratorium jest jedną z najczęściej spotykanych form nadzoru pedagogicznego. Zasady przeprowadzania wizyt pracowników kuratorium oświaty w przedszkolach niepublicznych reguluje m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Na początku sprawdźmy więc, co oznacza wizyta kuratora w Twojej placówce.

Nadzór – kontrola czy pomoc w prowadzeniu przedszkola?

Nikt z nas nie lubi być kontrolowany. Dla większości osób sprawdzanie poczynań wiąże się z podejrzewaniem o niewywiązanie się z obowiązku czy złą postawę. Czy nadzór pedagogiczny również jest z tym związany? Jak czytamy we wspomnianym rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej: Formami nadzoru pedagogicznego są: ewaluacja, kontrola, wspomaganie (§6). Co to oznacza w praktyce?

 • kuratorium sprawdza dostosowanie się placówki do obowiązujących przepisów – warto zwrócić na to uwagę szczególnie, gdy w życie wchodzą nowe zapisy prawa. W przypadku przedszkoli istotne jest tutaj zwłaszcza postępowanie rekrutacyjne – pracownicy kuratorium mogą chcieć sprawdzić m.in. czy wprowadzone ostatnio nowe zasady naboru do przedszkoli mają zastosowanie w Twojej placówce,
 • pod lupą podczas kontroli znajdą się też z pewnością warunki, w których przebywają podopieczni – pracownicy kuratorium obserwują nie tylko pracę dyrektora, ale i nauczycieli przedszkola. Przyglądają się prowadzonym zajęciom, rozmawiają z dziećmi i rodzicami, rozdają ankiety…

Kontrol? Tylko planowana!

Właściciele i dyrektorzy przedszkoli czy innych placówek oświatowych obawiają się nieraz niezapowiedzianych kontroli. Wobec tematu wizytacji z kuratorium powstało wiele mitów. Czas rozwiać jeden z nich! Niektórzy twierdzą, że kuratorzy mogą zrobić Wizyta z kuratorium musi być zapowiedziana. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej można przeczytać: Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia: 1) planowanej ewaluacji zewnętrznej i jej zakresie – w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ewaluacji; 2) planowej kontroli i jej tematyce – w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kontroli (§18 ust. 5).

Dokumentacja, o której trzeba pamiętać

Jedną z najważniejszych kwestii podlegających sprawdzeniu przez pracowników kuratorium oświaty jest dokumentacja. Które dokumenty trzeba będzie przygotować?

Zwróć uwagę na:

 • plany pracy,
 • dzienniki zajęć,
 • program wychowania przedszkolnego,
 • regulaminy i statut,
 • ewidencja godzin przyprowadzania i odbioru dziecka,
 • dokumentacja związana ze współpracą z rodzicami,
 • rejestr wypadków i dokumentacja związana z przepisami bhp,
 • dokumentacja finansowa i kadrowa,
 • karty obserwacji,
 • kwestie związane z żywieniem dzieci.

Warto pamiętać o uzupełnianiu wszystkich dokumentów na bieżąco. Chociaż w przypadku prowadzenia sporej placówki może to być naprawdę trudne, ten trud jest jednak opłacalny. Dzięki temu w chwili kontroli możesz nie martwić się o ewentualne braki.

Gdy zostaną wykryte nieprawidłowości…

W terminie 7 dni od zakończeniu kontroli przygotowywany jest specjalny protokół podsumowujący w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich podpisuje dyrektor placówki, a drugi trafia do dokumentacji kuratorium. Dyrektor ma prawo odmówić podpisania takiego dokumentu, jeśli uzasadni swoją decyzję w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.

We wspomnianym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej można przeczytać również o możliwości przeprowadzenia dodatkowych kontroli w przypadku pojawienia się zastrzeżeń (§16 ust. 2). Dalej czytamy: W przypadku nieuwzględnienia całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny sporządza pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazuje je dyrektorowi szkoły lub placówki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń (§16 ust. 4).

Wizytacja kuratorium niepotrzebnie budzi strach wśród przedszkolnej kadry i osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówką. Przeprowadzane kontrole mają za zadanie wykazać nieprawidłowości i sprawdzić, czy przedszkole funkcjonuje zgodnie z programem. Wbrew pozorom takie kontrole są potrzebne – stanowią wręcz „namacalny” dowód, że Twoja placówka doskonale spełnia wszystkie wymagania!

___

Czy wiesz, że na stronie internetowej Twojego kuratora oświaty znajdziesz plan nadzoru pedagogicznego na obowiązujący rok szkolny? Dokument ten zawiera nie tylko zakres wizytacji, ale także liczbę i rodzaj placówek podlegających kontrolom. Tymczasem dooplacenia.pl skutecznie informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola oraz dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swoim przedszkolu.