Awans nauczyciela: pytania, których możesz spodziewać się podczas rozmowy na stopień nauczyciela kontraktowego!

Rozwijanie kompetencji poprzez awans zawodowy nauczyciela wiąże się nie tylko z gromadzeniem odpowiedniej dokumentacji czy odbyciem określonego w przepisach stażu. W przypadku awansu na stopień nauczyciela kontraktowego ma miejsce także rozmowa, podczas której mogą paść różne, nieraz zaskakujące kandydata/kandydatkę pytania. Chcesz dobrze przygotować się do tej rozmowy? Przygotowaliśmy przegląd najpopularniejszych pytań!

Rozmowa, która jest jednym z elementów awansu na stopień nauczyciela kontraktowego nie jest co prawda egzaminem, ale wzbudza często podobne emocje. Dotyczy przepracowanego roku i trudności, które pojawiły się podczas pracy. W trakcie rozmowy mogą pojawić się także pytania dotyczące obowiązujących przepisów a także wybranych metod pracy. Po zrobieniu małego „researchu” przedstawiamy najczęściej spotykane pytania.  Przygotuj sobie odpowiedzi i przekonaj się, że nie ma czego się bać!

1 typ pytań – doświadczenie

Pytania o doświadczenie nabyte w ramach stażu może pojawić się w różnych wariantach. Przygotuj się do odpowiedzi na takie pytania, jak:

 • Co uważa Pani/Pan za swój sukces zawodowy w trakcie odbywania stażu?
 • Co może uznać Pani/Pan za porażkę? Czy ma Pani/Pan cele, które postawił(a) przed sobą na początku stażu i nie zrealizowała ich dotychczas?
 • Jakie trudności wystąpiły w trakcie stażu i jak Pani/Pan sobie z nimi poradził(a)?
 • Jak przebiegała współpraca z rodzicami? Jak przekazywane były bieżące informacje pomiędzy placówką a rodzicami? Jakie formy współpracy są – Pani/Pana zdaniem – najskuteczniejsze we współpracy z rodzicami?
 • Jak rozwiązuje Pani/Pan konflikty w grupie? Jakie metody wtedy Pani/Pan wykorzystuje?
 • Jakie ma Pani/Pan plany na przyszłość w związku z pracą pedagogiczną?
 • Dlaczego została Pani/Pan nauczycielką/nauczycielem? Jakich porad udzielił(a)by Pani/Pan osobie, która rozpoczyna pracę w tym zawodzie?

2 typ pytań – przepisy

Ten zestaw pytań bez wątpienia sprawia najwięcej trudności odpowiadającym. Warto odpowiednio się przygotować wcześniej i w ten sposób uniknąć niepotrzebnego stresu. Jakich zagadnień prawnych można spodziewać się w trakcie rozmowy z komisją? Oto wybrane pytania:

 • Dokumentacja w funkcjonowaniu placówki : co znajduje się w statucie? Jakie informacje zawierają regulaminy odbierania dzieci, wycieczek i inne wewnętrzne procedury? Jakie dokumenty obowiązują Panią/Pana w pracy?
 • Co może zrobić nauczyciel, aby zapewnić bezpieczeństwo w placówce? Jak należy działać w razie nagłej sytuacji – wypadku lub ewakuacji?
 • Jaki organ reprezentuje rodziców? Jakie kompetencje ma Rada Pedagogiczna?
 • W jaki sposób lepiej i skuteczniej promowałaby Pani szkołę?
 • Gdzie można znaleźć informacje o awansie zawodowym nauczyciela? Jaka jest podstawa prawna? Co zawiera Karta Nauczyciela?
 • Jakie są podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym?
 • Jakie są prawa i obowiązki nauczycieli? Jaka jest ścieżka rozwoju zawodowego nauczyciela?
 • Jak wygląda kwestia ochrony danych osobowych w placówce?
 • Czym różni się program nauczania od podstawy programowej? Jakie są najnowsze zmiany w podstawie programowej?

Na większość pytań tego typu odpowiedzi można znaleźć w dokumentach obowiązujących w placówce, przepisach prawa a także w portalach branżowych.

3 typ pytań – edukacja

Możesz się spodziewać, że pytanie z dziedziny „Edukacja” pojawi się w którymś momencie w trakcie rozmowy. Pytania, które mogą paść podczas rozmowy to np.:

 • Jakie metody aktywizujące Pani/Pan stosuje w codziennej pracy? Jakie inne metody pracy wykorzystuje Pani/Pan?
 • Jakie zna Pani/Pan metody wykorzystywane w edukacji matematycznej/plastycznej itp. ?
 • W jakich kursach i szkoleniach Pani/Pan uczestniczył(a)? Które z nich wniosło najwięcej do Pani/Pana pracy?
 • Jak przygotowuje się Pani/Pan do zajęć? Jakie są Pani/Pana priorytety w pracy z dzieckiem?
 • W jaki sposób pracuje Pani/Pan z dzieckiem zdolnym / dzieckiem z trudnościami?
 • W jakim celu organizuje Pani/Pan wycieczki w placówce? Jaki wpływ mają na rozwój dzieci?
 • Jak wygląda przebieg dnia w przedszkolu?
 • Jak dokumentuje Pani osiągnięcia podopiecznych?

Oczywiście wymienione wyżej pytania stanowią jedynie wskazówkę dla osób, które przygotowują się do awansu na nauczyciela kontraktowego. Pytania mogą być uzależnione nie tylko od składu komisji, ale także i od  rodzaju placówki – np. nauczyciel pracujący w przedszkolu specjalnym może spodziewać się bardziej sprecyzowanych pytań o metody pracy z grupą o specjalnych wymaganiach. Mamy jednak nadzieję, że stworzona przez nas lista okaże się przydatna w doskonaleniu zawodowym  nauczycieli. Powodzenia!

___

Czy wiesz, że wg raportu GUS „Kapitał ludzki w Polsce w latach 2012 – 2016” nauczanie przedszkolne było w tym okresie najbardziej rozpowszechnione w województwie mazowieckim i opolskim? Na Mazowszu aż 88% dzieci w wieku 3 – 5 lat było objętych nauczaniem przedszkolnym. Te statystyki rosną z roku na rok m.in. dzięki lepszej dostępności do kształcenia najmłodszych także na terenach wiejskich. Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola oraz dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swoim przedszkolu.