4 najważniejsze pytania, na które musisz znać odpowiedź zanim zaczniesz pracę jako nauczyciel wspomagający. Część z nich może Cię zaskoczyć!

Przedszkola, szkoły i inne placówki dla najmłodszych coraz częściej poszukują kandydatów, którzy pomogliby w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi lub niedostosowanymi społecznie. Nauczyciel wspomagający to osoba, która nie tylko wspiera edukację podopiecznych, ale koncentruje się przede wszystkim na szczególnych potrzebach konkretnego dziecka. Dzieci, które potrzebują specjalistycznej pomocy w przedszkolach i szkołach jest coraz więcej. Szukasz zatrudnienia jako nauczyciel wspomagający? A może jesteś dyrektorem i nie za bardzo wiesz, jak „zabrać się” do poszukiwań takiego pracownika? Właśnie dla Ciebie zebraliśmy 4 najważniejsze informacje na ten temat!

1. Komu przysługuje nauczyciel wspomagający?

W przypadku pracy nauczycieli wspomagających to pytanie wraca jak prawdziwy bumerang. Wiele osób zastanawia się, kiedy trzeba zatrudnić nauczyciela wspomagającego. Zauważenie problemów rozwojowych dziecka nie jest jeszcze podstawą do zatrudnienia nauczyciela wspomagającego. Na jakiej podstawie odbywa się zatrudnienie nauczyciela wspomagającego?

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – pomimo, że to najpopularniejsze z orzeczeń, nie jest jednoznaczną podstawą do zatrudnienia nauczyciela wspomagającego.
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – to właśnie ten dokument jest podstawą do zatrudnienia nauczyciela wspomagającego, który będzie pomagał dziecku w codziennej nauce w przedszkolu lub szkole. Dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie muszą korzystać ze specjalistycznej pomocy. Przedszkole czy szkoła może jednak dodatkowo zatrudnić nauczyciela wspomagającego za zgodą organu prowadzącego, jeśli jest taka potrzeba – w tym przypadku to na pewno bardzo dobre rozwiązanie.

2. Nauczyciel wspomagający = indywidualny? Jak dużą grupą może zajmować się nauczyciel wspomagający?

Pomimo, że kojarzenie nauczyciela wspomagającego z indywidualną pracą z dzieckiem wcale nie jest pomyłką, obecnie obowiązujące przepisy mogą naprawdę zaskoczyć. Okazuje się, że pod opieką nauczyciela wspomagającego może jednocześnie przebywać do 5 dzieci! Praca nauczyciela wspomagającego powinna być dostosowana do konkretnych potrzeb dziecka. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dokładnie precyzuje, jaka pomoc będzie potrzebna. Jak pogodzić potrzeby kilku podopiecznych? Na pewno przydatne będą m.in. umiejętności z zakresu logopedii czy fizjoterapii.

3. Najważniejsze kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – co muszę wiedzieć?

Uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego to coś zdecydowanie więcej niż ukończenie studiów pedagogicznych. Wymagana będzie wiedza z zakresu psychologii, fizjoterapii a nawet psychiatrii. Warto pamiętać o tym, że praca nauczyciela wspomagającego musi odpowiadać potrzebom konkretnego dziecka. Jeśli uważasz, że wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i praca z dziećmi niepełnosprawnymi to dziedzina, w której odnajdziesz się zawodowo – przygotuj się na ciągłe podnoszenie swoich umiejętności. Gdzie szukać informacji na temat konkretnych wytycznych, które musi spełnić kandydat do pracy jako nauczyciel wspomagający?

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) – treść tego rozporządzenia znajdziesz klikając tutaj.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1578) – kliknij tutaj, aby poznać treść tego dokumentu.

4. Jak wygląda praca nauczyciela wspomagającego?

Nauczyciel wspomagający zajmuje się na co dzień wspomaganiem rozwoju dziecka niepełnosprawnego, niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym. Co to oznacza w praktyce?

  • Nauczyciel wspomagający jest zobowiązany do prowadzenia dodatkowej dokumentacji – przede wszystkim jest to arkusz obserwacji grupy. W ciągu miesiąca odnotowujemy w nim wszystkie obserwacje dotyczące postępów podopiecznych.
  • Do obowiązków nauczyciela wspomagającego należy zaliczyć także uczestniczenie w spotkaniach zespołu opracowującego IPET (Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny). Oprócz pracowników przedszkola/szkoły w obradach zespołu uczestniczą także rodzice. Zadaniem nauczyciela wspomagającego jest realizacja IPET-u w trakcie roku (przed)szkolnego. Nauczyciel opracowuje też tzw. PDW – plan działań wspierających.
  • Praca nauczyciela wspomagającego wymaga od niego również tworzenia opinii na temat postępów edukacyjnych/rozwojowych dziecka. To m.in. WOF – Wielostopniowa Ocena Funkcjonowania Ucznia.
  • Nauczyciel wspomagający pomaga dziecku, jeśli ma ono trudności w trakcie zajęć dla całej grupy. Prowadzi także zajęcia indywidualne ze swoim podopiecznym. Nauczyciel wspomagający nie jest osobą do pomocy dla nauczyciela wspomagającego. To mylne przekonanie, które niestety nadal jest popularne w niektórych kręgach.

___

Czy wiesz, że w latach 1970 – 1985 do przedszkoli uczęszczało jedynie 30% wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym? Dzisiaj na szczęście jest to zdecydowanie więcej. Jak przekonują eksperci, edukacja na etapie wychowania przedszkolnego ma duży wpływ na późniejsze wyniki w nauce uczniów. Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swoim przedszkolu.