Przełamujemy nudę! Czasopisma dla nauczycieli przedszkola. Jak dyrektor może wspomóc finansowo rozwój swojej kadry?

Popularność czasopism pedagogicznych takie, jak m.in. „Bliżej przedszkola” czy „Nauczycielka przedszkola” w środowisku nauczycielskim jest nieporównywalna z jakimikolwiek innymi pomocami dydaktycznymi. Pomimo, że nauczyciele coraz chętniej korzystają z nowoczesnych technologii i zaglądają np. na naszego bloga 🙂 , to jednak tradycyjne prenumeraty nadal są w modzie. Czasopisma dla nauczycieli przedszkola to nie tylko źródło wiedzy na temat zmieniających się przepisów, ale przede wszystkim morze inspiracji – dzięki atrakcyjnym dodatkom nauczyciele wychowania przedszkolnego mogą urozmaicić swoje zajęcia, zaproponować dzieciom zupełnie nowe prace plastyczne czy znaleźć pomysły na kreatywne dekoracje. Tylko… skąd wziąć na to pieniądze?

Prenumerata czasopisma dla nauczycieli – zbędny wydatek czy niezbędna pomoc?

Wyobraź sobie chłodny, jesienny wieczór, parującą herbatę, ciepły kocyk a do czytania… czasopisma dla nauczycieli przedszkola. Tak spędzasz długie wieczory? A może przygotowujesz się do zajęć z przedszkolakami w stresie i pośpiechu? Rozwiązanie tych problemów wydaje się takie proste – zastąpić długotrwałe poszukiwania scenariusza na przedszkolne przedstawienie gotowym pomysłem z gazet; zaczerpnąć z gotowej puli pomysłów i nie martwić się przygotowaniem skomplikowanych dekoracji. Zalet korzystania z branżowych czasopism jest jednak zdecydowanie więcej:

  • merytoryczna wiedza,
  • karty pracy, plakaty i papierowe materiały do zajęć,
  • możliwość uzyskania dostępu do zasobów internetowych oferowanych przez wydawcę,
  • możliwość wymiany informacji pomiędzy osobami związanymi zawodowo z przedszkolami.

Co ciekawe, okazuje się, że spora część nauczycieli koszty związane z prenumeratą lub nawet sporadycznym zakupem czasopism dla nauczycieli przedszkola pokrywa… z własnej kieszeni. Jest to związane m.in. z opinią dyrektorów, którzy uważają, że to absolutnie zbędny wydatek.

Jeśli jesteś nauczycielem i chcesz przekonać dyrekcję do zainwestowania w czasopisma…

Mamy dla Ciebie kilka pomysłów na znalezienie wsparcia Twojego przełożonego!

  • Przekonaj, że naprawdę warto – szczera rozmowa może naprawdę wiele zdziałać. Być może Twój dyrektor nawet nie wie, jak wiele pomysłów z branżowych czasopism wykorzystujesz w codziennej pracy. Na pewno warto ją/go o tym poinformować! Jeśli zauważy, że to zupełnie niezbędny element pracy – o wiele łatwiej przekona się, że warto zainwestować w prenumeratę.
  • „Podsuń pod nos” – niezauważony numer Twojego ulubionego czasopisma dla nauczycieli przedszkola może wzbudzić zainteresowanie dyrekcji. Kto wie, może w ten sposób Twój przełożony sam zainteresuje się prenumeratą, gdy trafi na jakiś ciekawy artykuł? Teksty publikowane w branżowych czasopismach są przeznaczone często nie tylko dla nauczycieli, ale i dla dyrekcji.

Jeśli jesteś dyrektorem i szukasz sposobu na znalezienie funduszy na czasopisma dla nauczycieli…

  • monitoruj wydatki – w ogromie artykułów papierniczych, zabawek i opłat związanych z funkcjonowaniem przedszkola naprawdę łatwo można się pogubić. Tymczasem może okazać się, że z powodzeniem uda się znaleźć te kilkadziesiąt złotych miesięcznie na prenumeratę jednego z branżowych czasopism. W ostateczności możesz zaproponować zamówienie czasopisma na adres przedszkola – wtedy wszyscy będą mogli korzystać z jednego, wspólnego egzemplarza.
  • zapomnij o wykorzystaniu w tym celu funduszy przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli – pomimo, że mogłoby się wydawać, że edukacja poprzez czasopisma branżowe to forma rozwoju Twojej kadry, niestety nie będzie możliwe dofinansowanie zakupu gazet takich, jak „Bliżej przedszkola” czy „Nauczycielka przedszkola” w oparciu o fundusze przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wbrew pozorom, to bardzo często zadawane pytanie. W oparciu o Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r., poz. 967) oraz o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 ze zm.) można jednak wyraźnie stwierdzić, że zakup czasopism nie jest równoznaczny z przygotowywaniem materiałów szkoleniowych ani z organizacją lub prowadzeniem doradztwa metodycznego dla nauczycieli.
  • korzystaj z pakietów – jeśli interesuje Cię oferta konkretnego wydawnictwa, skontaktuj się z jego przedstawicielami. Czasem może okazać się, że pozornie większy wydatek – np. zainwestowanie w czasopisma dla całej kadry – to sposób na znalezienie oszczędności. Oprócz prenumeraty niektóre wydawnictwa umożliwiają przedszkolom także dodatkowy zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli (ta opcja sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy wybrałaś/eś prenumeratę 1 egzemplarza na całą placówkę).

___

Czy wiesz, że  słowo gazeta najprawdopodobniej wywodzi się od włoskiego słowa gaza oznaczającego srokę? Pierwsze czasopisma pojawiły się już na początku XVII w. Najstarsza gazeta świata – „Relation” – ukazała się już w 1609 r. w Strasburgu. Tymczasem dooplacenia.pl skutecznie poinformuje rodzicom o opłatach za żłobki i przedszkola oraz dyskretnie przypomni im o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swoim przedszkolu.