Dziecko z Zespołem Aspergera – poznaj jego świat!

Na przestrzeni ostatnich lat następuje zdecydowany wzrost liczby uczniów z trudnościami. Co roku, coraz częściej można spotkać dzieci, które wymagają postępowania według konkretnych procedur w środowisku wychowawczym. Jednym z zaburzeń neurorozwojowych jest Zespół Aspergera. Szacuje się, że zaburzenie to dotyka ok. 40 osób na 10 000. Poniżej znajdziesz przydatne informacje i rady, które pomogą Ci zrozumieć świat dziecka cierpiącego na ZA i pozwolą zbudować z nim dobrą relację 🙂

Co to jest Zespół Aspergera?

Zespół Aspergera po raz pierwszy został opisany przez austriackiego pediatrę i psychiatrę – Hansa Aspergera w 1943 roku. Jest to zaburzenie rozwojowe mieszczące się w autystycznym spektrum. Oznacza to, że dziecko posiadające ZA zachowuje się bardzo podobnie do dzieci z autyzmem, jednak ma większą zdolność komunikacji z otaczającym światem. Inne sfery funkcjonowania dziecka z ZA nie są również tak bardzo zaburzone, jak ma to miejsce w autyzmie. Pierwszym symptomem, który może świadczyć o tym, że dziecko prawdopodobnie posiada ZA jest opóźniający się u dziecka rozwój mowy czynnej – zazwyczaj jest on nieharmonijny. Pozornie objawy związane z Zespołem Aspergera mogą wydawać się mało problematyczne, jednak warto wiedzieć, że jest to zaburzenie rozwojowe, którego nie warto bagatelizować.

Dzieci, które nie zostaną właściwie zdiagnozowane narażone są na niemałe konsekwencje. Nieodpowiednie podejście pedagogiczne może pogłębić problemy emocjonalne dziecka. Dzieci posiadające ZA zazwyczaj są labilne uczuciowo – zmiana nastroju następuje u nich bardzo szybko, często reagują nieadekwatnie na bodźce. Ich samoocena jest bardzo obniżona, przez co mogą czuć się niezrozumiane i odtrącone, dlatego ważna jest odpowiednia diagnoza oraz działania wychowawcze, które pozwolą dziecku rozwijać się w sposób prawidłowy.

Jakie jest dziecko z Zespołem Aspergera?

1. Posiada utrudnioną zdolność komunikacji – zazwyczaj objawia się w to trudności podtrzymywania dialogu. Dziecko z Zespołem Aspergera lubi bawić się samo, często przyjmuje rolę samotnika w grupie, nie odczuwa także potrzeby dzielenia się swoimi doświadczeniami. Jego kompetencje społeczne są ubogie, ponieważ nie potrafi właściwie interpretować obyczajów i norm, jakie panują w środowisku. W głównej mierze dziecko nie rozumie w pełni wypowiedzi kierowanych do niego przez innych. Jeśli masz w swoim otoczeniu dziecko z ZA postaraj się, aby Twoje komunikaty były proste i krótkie. Jeśli w swoich wypowiedziach używasz metafory lub przenośni, wyjaśniaj je, ponieważ mogą być odebrane przez dziecko dosłownie.

2. Przejawia nietypowe zainteresowania – zazwyczaj związane z konkretnym tematem, np. środkami transportu, komputerami, mapami, dinozaurami, zwierzętami, historią czy matematyką. Czasami zdarza się, że dochodzi do tzw. fiksacji, czyli dziecko tak bardzo jest zainteresowane daną dziedziną naukową, że nie przywiązuje wagi do innych umiejętności i wiedzy z zakresu pozostałych dziedzin. Zainteresowania również mogą się zmieniać, jednak nie intensywność ich przeżywania. Wiedząc już, że dziecko ma skłonność do niskiej samooceny, wzmacniaj pozytywnie jego umiejętności w zakresie dziedziny, która jest jego “konikiem”. Pamiętaj jednak, że należy robić to z odpowiednim umiarem, aby dziecko nie ograniczyło się do jednej dziedziny naukowej.


3. Posiada sztywne wzorce zachowań – dziecko z Zespołem Aspergera czuje się komfortowo jedynie w sytuacji, w której wie co dokładnie będzie po sobie następować. Jeśli chcesz zapewnić mu pełne poczucie bezpieczeństwa, informuj je na początku dnia jaki jest plan zajęć, a przy działaniach wcześniej nie zaplanowanych, powiadom je z czym będą one związane i ile czasu będą trwać.

4. Nie przywiązuje uwagi do wyglądu – dziecko z ZA nie zwraca zupełnie uwagi na swój wygląd zewnętrzny, często zdarza mu się mylić ubrania z ubraniami rówieśników lub dobierać je pod kryterium: “co znoszone, to najwygodniejsze” 🙂

Dziecko z Zespołem Aspergera – jak z nim pracować?

  • Pamiętaj, że Zespół Aspergera to nie choroba! A jedynie inny sposób funkcjonowania. Podejdź do tematu pozytywnie. Niech poznanie i zrozumienie świata dziecka z ZA będzie dla Ciebie pedagogiczną przygodą.
  • Nie każde dziecko posiadające Zespół Aspergera jest takie samo i posiada wszystkie wymienione wcześniej cechy, dlatego jeśli masz pod opieką więcej niż jedno dziecko z ZA – do każdego podejdź w sposób indywidualny.
  • Nie zniechęcaj się, kiedy nie od razu uda Ci się wejść w świat dziecka z ZA. Daj mu czas na to, by mogło oswoić się ze szkołą. Cierpliwie tłumacz normy jakie obowiązują w środowisku, często bowiem specyficzne zachowania dziecka są jakby “poza nim”.
  • Traktuj dziecko poważnie i nie bagatelizuj jego potrzeb. Szanuj jego chwile samotności i nie wprowadzaj w środowisko rówieśnicze w sposób nachalny, ale z umiarem – na tyle, na ile dziecko jest w stanie przyjąć w danym momencie.
  • Nie bój się współpracy z rodzicami – pamiętaj, że odpowiedzialność wychowawcza spoczywa nie tylko na środowisku rodzinnym, ale również szkolnym. Bądźcie w ciągłym dialogu wymieniając się doświadczeniem i wiedzą. Jeśli nie radzisz sobie z pewnymi zachowaniami dziecka – dopytuj rodziców, czy mają wypracowane już sposoby postępowania w konkretnych sytuacjach. Jeśli masz nowe pomysły, które sprawdzają się w szkole – dziel się nimi z rodzicami dziecka. Dobra współpraca przyniesie lepsze efekty.
  • Podejmij współpracę ze specjalistami – szkolnym logopedą, psychologiem, pedagogiem, terapeutą etc. Koleżanki i koledzy z fachu pomogą Ci spojrzeć z dystansem na pewne sytuacje i podsunąć rozwiązania, na które nie wpadłeś wcześniej.
  • Bierz udział w szkoleniach i spotkaniach dotyczących pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera. Czytaj literaturę i poszukuj. Podejdź do tematu kreatywnie – uczeń z ZA to nie przeszkoda w procesie wychowawczym, ale wyzwanie i okazja do tego, byś mógł rozwinąć się jako pedagog! 🙂

___

Czy wiesz, że osoby z Zespołem Aspergera często posiadają wybitne zdolności w zakresie jednej bądź kilku dziedzin? Jedną ze sławnych osób, która posiada ZA jest m.in. Bill Gates, który osiągnął ogromne sukcesy w branży informatycznej. Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swojej placówce.