Regulaminy w przedszkolu niepublicznym. Zdradzamy, jak je napisać!

Procedury i regulaminy w przedszkolu to coś, czego nie można ominąć. Skonstruowanie podstawowych zasad funkcjonowania placówki to element obowiązkowy dla nauczycieli i dyrektorów zarówno przedszkoli niepublicznych, jak i publicznych. Jak napisać regulaminy w przedszkolu niepublicznym? Na dzisiaj przygotowaliśmy kilka podpowiedzi, które pomogą Ci przebrnąć przez ten mały, literacki horror!

Regulaminy w przedszkolu niepublicznym: tak właściwie to po co?

Nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjno – wychowawczych od lat narzekają na okropną biurokrację. Pozornie i tworzenie najprostszych przedszkolnych procedur może wydawać się niezrozumiałe a przede wszystkim niepotrzebne. Przekonujemy, że regulaminy w przedszkolu niepublicznym i publicznym naprawdę są pożyteczne!

regulamin wprowadza porządek – istotą istnienia procedury jest możliwość sięgnięcia do niej w razie wątpliwości. Przygotowanie regulaminu wymaga nieraz naprawdę sporo pracy, ale pomaga „utrzymać w ryzach” całe przedszkole czy szkołę. To jednak opłacalne!

regulamin pomaga w relacjach z rodzicami – tutaj najbardziej przydatne są regulaminy dotyczące wycieczek, zasad korzystania z szatni czy przedszkolnej sali zabaw albo procedura przyprowadzania i odbierania dziecka. Niektórzy rodzice działają niezgodnie z regulaminem (np. wchodzą do sali z dzieckiem zamiast przekazać je już przy drzwiach nauczycielowi) – wtedy w rozmowie z nimi możesz powołać się na zapis z przedszkolnej procedury. Najczęściej takie regulaminy są podpisywane przez rodziców już przy zapisie dziecka do przedszkola – później opiekunowie prawni dziecka mają obowiązek stosowania się do tych zapisów.

regulamin pomaga nauczycielom – szczególnie tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją zawodową przygodę w przedszkolu/szkole. Szczegółowa procedura ułatwia im postępowanie w sytuacjach kryzysowych (np. w razie wypadku) czy zwraca ich uwagę na najważniejsze kwestie np. podczas organizowania wycieczki dla przedszkolaków czy przygotowywania konkursu pomiędzy placówkami.

Podstawowe regulaminy w przedszkolu niepublicznym, które musisz mieć!

Regulaminy i procedury, które są tworzone w placówkach niepublicznych i publicznych możemy podzielić na dwie podstawowe kategorie:

• wynikające z obecnie obowiązującego prawa – są to dokumenty tworzone m.in. na podstawie Ustawy Karta Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Kodeksu Pracy czy Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

• dodatkowe regulaminy, stworzone przez placówkę we własnym zakresie – i to na tych procedurach się skoncentrujemy. To m.in. regulamin konkursu plastycznego czy recytatorskiego, regulamin korzystania z placu zabaw, regulamin korzystania z szatni itp.

Tworzymy samodzielnie regulaminy w przedszkolu niepublicznym. Co trzeba wiedzieć?

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje, które powinny się znaleźć w konkretnych regulaminach:

regulamin konkursu w przedszkolu – rodzaj konkursu, wiek uczestników, cel, data dostarczenia prac i technika (jeśli to konkurs plastyczny), sposób i termin ogłoszenia wyników, informacje o nagrodach; liczba prac z konkretnego przedszkola, jeśli konkurs jest organizowany pomiędzy placówkami. Ważne będą także szczegółowe dane organizatora i czas trwania kolejnych etapów konkursu (harmonogram) – jeśli jest to konkurs wieloetapowy;

regulamin sali zabaw w przedszkolu – cel istnienia sali zabaw i jej przeznaczenie, informacje o konieczności zmiany obuwia/ubrania podczas korzystania z sali zabaw, zabawy tylko i wyłącznie w obecności nauczyciela, odpowiedzialności za zabawki i inne urządzenia zlokalizowane w sali zabaw;

regulamin wycieczki / spaceru – sposób ewidencjonowania dzieci podczas wycieczki, informacja o konieczności uzyskania zgody od rodziców i zapewnieniu odpowiedniej liczby opiekunów, obowiązki nauczyciela: np. sposób sprawdzania, czy dzieci są przygotowane do wycieczki (np. ubranie adekwatne do pogody). Dobrym rozwiązaniem jest zwrócenie uwagi także na warunki atmosferyczne – np. zapis o rezygnacji ze spacerów, gdy temperatury spadną poniżej -10 stopni w dzień pomoże rozwiać wiele wątpliwości rodziców;

regulamin korzystania z szatni w przedszkolu – cel przebywania w szatni, obowiązek dbania o czystość i ład w szatni, podział miejsc w szatni, informacje o zakazie wprowadzania zwierząt/ zakazie zabawy, biegania i „przesiadywaniu” rodziców w szatni. W regulaminie warto umieścić także zapis o nie pozostawianiu wartościowych przedmiotów w szatni i odpowiedzialności za ewentualne zguby – informacja o tym, że personel przedszkola nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni może okazać się bardzo przydatna.

To tylko kilka podstawowych regulaminów, w które warto wyposażyć przedszkole jeszcze przed rozpoczęciem działalności placówki. Oczywiście braki warto uzupełniać na bieżąco. Macie jakieś jeszcze ciekawe pomysły na pomocne regulaminy w przedszkolu niepublicznym? Podajcie przykłady!

___

Czy wiesz, że francuskie przysłowie mówi „Porządek jest przyjemnością dla rozumu a nieład rozkoszą dla wyobraźni”? Przygotuj regulaminy, które ułatwią Ci codzienną pracę a rozliczenia z rodzicami pozostaw nam –
dooplacenia.pl skutecznie informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swojej placówce.