Zabawy teatralne w przedszkolu – wykorzystaj ciekawe metody, by wprowadzić dziecko w świat sztuki!

Któż z nas nie pragnął w życiu – jako dziecko, czy może już dorosły – stanąć na deskach teatru? A nawet jeśli nie, to na pewno znamy kogoś z naszego otoczenia, kto “powinien zostać aktorem” 🙂 Jak wprowadzić dziecko w świat teatru? W jaki sposób zachęcić go do odkrywania sztuki? Dzisiaj zaprezentujemy Wam kilka pomysłów na zabawy teatralne w przedszkolu.

Dlaczego warto wprowadzać zabawy teatralne w przedszkolu?

Jak wiadomo, dzieci mają różny temperament. Niektóre z nich są istnymi wulkanami energii, inne z kolei są nieśmiałe i wolą spokojne zacisze domowe. Zabawy teatralne w przedszkolu mogą zarówno dobrze wpłynąć na dzieci, które są nieśmiałe, jak i te, które potrzebują uwolnić nagromadzoną w sobie energię.  Pobudzają kreatywność, uczą relacji społecznych, ośmielają do podejmowania aktywności na tle grupy. Dziecko przez zabawy teatralne w przedszkolu ma możliwość uczenia się wyrażania własnych emocji, rozpoznawania emocji innych, doskonalenia aparatu mowy i motoryki. Zabawy teatralne w przedszkolu mogą także pomóc w procesie wychowawczym, jako ciekawe metody wprowadzenia do zajęć tematycznych.

Plotka teatralna

Plotka teatralna może posłużyć nie tylko do zajęć tematycznych (np. o kłamstwie), ale daje dzieciom również wiele radości i dobrej zabawy. Spośród dzieci, wybieramy jedno, które będzie rozpoczynać zabawę. Pozostała grupa, powinna wyjść z sali (jeśli nie ma jednak takiej możliwości, może odwrócić się plecami do „sceny”). Jako wychowawca, pokazujemy dziecku krótką pantomimę (np. wejście do łazienki i umycie zębów, wyjmowanie z pralki prania i wieszanie go na sznurkach). Kiedy dziecko zobaczy naszą pantomimę, będzie miało za zadanie przedstawić ją koleżance lub koledze z grupy. Z kolei koleżanka lub kolega, przedstawia to co zobaczyło następnej osobie i tak przechodzimy z pantomimą przez całość grupy. Zazwyczaj ostatnia pantomima, ma niewiele wspólnego z pierwszą, warto więc pokazać dzieciom na koniec zabawy, jak wyglądała pierwsza scenka.

Lustro

Dobieramy dzieci w pary. Jedno z nich ma za zadanie wykonywać różne gesty, miny, ruchy, z kolei drugie dziecko powtarza je jak w odbiciu lustrzanym. Później następuje zmiana ról. Aby zabawa była dynamiczna, można wzbogacić charakter wykonywanych przez dzieci ruchów i gestów poprzez podanie miejsca: las, szkoła, park), a także poprzez częstą zmianę par.

Żywa scena

W zabawy teatralne w przedszkolu można bawić się na nieskończoną ilość sposobów. Do tego ćwiczenia, nie potrzebujesz nakładu finansowego, ani rekwizytów. Dzieci stają się tutaj żywymi przedmiotami, scenografią, aktorami. Nauczyciel przed rozpoczęciem tej zabawy teatralnej w przedszkolu musi wyposażyć się tylko w krótkie opowiadanie. Podczas czytania przez nauczyciela krótkiej historyjki, dzieci mają za zadanie wcielić się w przedmioty oraz osoby zawarte w opowiadaniu. Np. Jeśli czytamy “Dawno, dawno temu, za lasami, za górami…” dzieci wchodzą kolejno na scenę i odgrywają rolę szumiącego drzewa czy wysokich gór. Na koniec zabawy powinien na scenie powstać ruchomy obraz stworzony na podstawie czytanego opowiadania.

Kim jestem?

Zabawy teatralne w przedszkolu mogą stać się doskonałą okazją do ćwiczenia autoprezentacji. Zabawą, podczas której można trenować takie umiejętności jest gra „kim jestem?”. Dzieci wchodzą kolejno na scenę i rozpoczynają mini kalambury od zapytania grupy: “Kim jestem?” Po czym poprzez pantomimę przedstawiają zwierzę/przedmiot/bajkę. Grupa ma za zadanie odgadnąć co przedstawia ich koleżanka lub kolega. Warto w tej zabawie zachęcać dzieci do wzięcia czynnego udziału, jednak nie zmuszać dziecka, jeśli nie będzie miało w sobie tyle odwagi, by zaprezentować się przed grupą. Nie wszystkie zabawy teatralne w przedszkolu są łatwe w odbiorze dla każdego dziecka. Pamiętaj, że są dzieci, które wiele kosztuje przełamanie własnej nieśmiałości.

Scenki

Zabawy teatralne w przedszkolu mogą pomóc dziecku odtwarzać zdobytą już dotąd wiedzę na temat otaczającego świata. „Scenki” służą jako ćwiczenie utrwalające wiadomości dziecka. Dzieci w rozsypce chodzą po sali. Nauczyciel rzuca hasło: zabawy zimowe. Uczniowie mają za zadanie przedstawić różne zabawy zimowe (np. lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami, zjeżdżanie na sankach). W trakcie zabawy zmieniamy hasło kilka razy, tak, by dzieci mogły pobudzić swoją kreatywność i zaprezentować różne scenki.

Emocjonalne postacie

Zabawy teatralne w przedszkolu, obok zajęć tematycznych czy warsztatów odgrywają bardzo istotną rolę. W tym niepozornym ćwiczeniu, dziecko uczy się wyrażania emocji oraz dostrzegania ich u innych. Nauczyciel podaje przykłady różnych postaci, np. smutna babcia, zmartwiony lekarz, radosna mama. Kiedy wypowie postać, włącza muzykę, a zadaniem dzieci jest chodząc po sali, upodobnić się jak najbardziej swoimi gestami i mimiką twarzy do wymienionej postaci.

Gra z tekstem

Zabawy teatralne w przedszkolu mogą doskonale pobudzać wyobraźnię dziecka oraz rozwijać ekspresję ruchową i werbalną. Do takich zabaw należy gra z tekstem. Dzieci chodzą swobodnie po sali. Nauczyciel głośno odczytuje tekst opowiadania, robiąc w odpowiednich momentach krótkie przerwy. Zadaniem dzieci, jest uważne wsłuchiwanie się w czytany przez nauczyciela tekst, i w momencie zrobionej przez niego pauzy odgrywanie wypowiedzianej treści poprzez wydawanie dźwięków oraz ruch. Np. Kiedy nauczyciel czyta: “Pewnego dnia, bardzo chory król (pauza)” – dzieci wcielają się w postać chorego króla, kaszlą, kichają, etc.

Sygnał

Zabawy teatralne w przedszkolu uczą także dobrych relacji i integrują dzieci między sobą. Częste zmienianie par podczas ćwiczeń, sprawia, że dzieci nie tylko się nie nudzą, ale także mają okazję poznawania siebie nawzajem. W tej zabawie dzielimy grupę na pary, z kolei pary ustalają między sobą charakterystyczny dla nich sygnał, np. hau-hau, chlip-chlip, ćwir-ćwir. Następnie dzieci zamykają oczy i zostają wymieszane między sobą. Ich zadaniem jest jak najszybsze odnalezienie swojej pary na podstawie ustalonego wcześniej sygnału.

Zabawy teatralne w przedszkolu – nieskończona ilość możliwości 🙂

Wzbogacając swoje zajęcia w zabawy teatralne w przedszkolu nie tylko sprawisz dzieciom prawdziwą frajdę, ale przede wszystkim pozwolisz, by mogła swobodnie rozwijać się ich osobowość. Pamiętaj, wykorzystując zabawy teatralne w przedszkolu, by podczas zajęć, żadne dziecko nie zostało pominięte. Jeśli są dzieci, którym ciężko odnaleźć się podczas konkretnego ćwiczenia – zachęć je poprzez proponowanie naśladowania określonych ruchów czy gestów. Stopniowo dzieci będą się przełamywać i odkryją jaka drzemie w nich kreatywność!

Jeśli uważasz, że wykorzystywanie zabaw teatralnych jest dobrą formą zabawy z dziećmi, zerknij do artykułu o teatrzyku kamishibai 🙂

Czy wiesz, że w Polsce istnieje teatr w szafie? W 1945 r. w Toruniu powstał teatr, który wyglądem i kształtem przypomina wielką szafę. Spektakle, które odbywają się w nim skierowane są głównie do najmłodszych.
Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swojej placówce.