Inteligencja emocjonalna dziecka – sprawdź jak ją wzmocnić!

Być może nie zastanawiałeś się nad tym, czym właściwie jest inteligencja emocjonalna dziecka. Tymczasem, jest ona niezbędną umiejętnością, która może w znaczny sposób wpłynąć na życie wychowanka i sposób jego wartościowania. Sprawdź, jak ją wzmocnić u swojego dziecka!

Czym właściwie jest inteligencja emocjonalna?

Zagadnienie inteligencji emocjonalnej wprowadzili w 1990 roku Peter Salovay i John Mayer, natomiast szerzej opisał je Daniel Goleman. Rozumiana jest jako umiejętność rozpoznawania emocji, panowania nad nimi oraz ich wyrażania. Jeśli inteligencja emocjonalna dziecka rozwija się w sposób prawidłowy, jest w stanie znacząco wpłynąć na jakość jego życia. Warto wiedzieć, że inteligencja emocjonalna dziecka kształtuje się już w wieku przedszkolnym, dlatego tym bardziej należy świadomie nad nią pracować.
W zakres inteligencji emocjonalnej zaliczamy trzy główne grupy kompetencji, tj.:

 • psychologiczne
 • społeczne
 • prakseologiczne

Kompetencje psychologiczne

Inteligencja emocjonalna dziecka opiera się na dobrej relacji z samym sobą. Składa się na nią:

 • samoświadomość – czyli rozpoznawanie u siebie określonych stanów emocjonalnych, wiedza o własnych uczuciach oraz umiejętność ich nazywania, wiedza o własnych możliwościach i ograniczeniach.
 • samoocena – pełna akceptacja siebie, ze świadomością swoich mocnych i słabych stron. Dotyczy także wiary we własne możliwości, poczucia własnej wartości, godności, umiejętność obiektywnej oceny samego siebie, odporność na bezpodstawne negatywne opinie ze strony innych.
 • samokontrola – umiejętność panowania nad własnymi emocjami, odczuciami, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, świadome kształtowanie własnych emocji.

Kompetencje społeczne

Zawiera się w nich wszystko co dotyczy umiejętności wchodzenia w relacje z innymi. Zaliczamy do nich:

 • asertywność – bezpośredniość w wyrażaniu własnych potrzeb i przekonań, nie uleganie wpływom społecznym, wyznaczanie odpowiednich granic, które nie przekraczają naszego systemu wartości. Rozumiemy ją także jako zdolność do obrony własnych praw, bez naruszania prawa do godności drugiego człowieka.
 • empatię – umiejętność współodczuwania z innymi oraz rozumienia stanów emocjonalnych innych osób, uwrażliwienie pod kątem rozpoznawania emocji innych, ale także umiejętność pomagania i wspierania.
 • perswazja – umiejętność porozumiewania się z innymi, pozytywnego wpływania na innych oraz zdolność do łagodzenia konfliktów.
 • przywództwo – zdolność do osobistej twórczości, motywowania innych, zjednywania sobie ludzi, prowadzenia innych i zarządzania grupą.
 • współpraca – umiejętność tworzenia dobrych, trwałych relacji, łatwość w pracy z grupą.

Kompetencje prakseologiczne

Inteligencja emocjonalna dziecka składa się także z kompetencji prakseologicznych, które są umiejętnościami w zakresie podejmowania aktywności oraz działania. Zalicza się do nich:

 • motywacja – czyli zaangażowanie w podejmowane działania, aktywność, realizacja podjętych zobowiązań, a także pozytywne nastawienie do kształtowania nowych umiejętności, zadań oraz ról.
 • sumienność – podejście do wykonywanych zadań, odpowiedzialność za własne działania, umiejętność doceniania własnej pracy oraz rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 • zdolności adaptacyjne – radzenie sobie ze zmianami, panowanie nad sobą, elastyczność, a także radzenie sobie w sytuacjach stresowych oraz umiejętność podejmowania decyzji.

W jaki sposób wzmacniać inteligencję emocjonalną dziecka w wieku szkolnym?

Inteligencja emocjonalna dziecka jest kluczem do prawidłowego rozwoju społecznego.
Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko było lubiane, łatwiej radziło sobie w szkole, potrafiło samodzielnie rozwiązywać problemy, postaraj się wcielić w życie poniższe rady 😉

Ucz swoje dziecko wytrwałości

Częstym błędem rodziców jest “odpuszczanie dziecku”, jeśli zwyczajnie nie ma na coś ochoty. Nie zawsze jest to jednak dobrą nauką, ponieważ uczy dziecko, że jeśli coś mu się nie podoba – może natychmiast to zostawić. W życiu dorosłym jednak nie jest tak prosto, i nie zawsze możemy zostawić to, czego już nie chcemy robić. Pokazuj dziecku – nawet w prostych zadaniach i czynnościach, jakie korzyści płyną z wytrwałości.

Ucz swoje dziecko nazywać własne emocje

Inteligencja emocjonalna dziecka opiera się na fundamencie rozpoznawania własnych odczuć. Pytaj swoje dziecko jak się dzisiaj czuje, co jest powodem emocji, które się w nim budzą i jak wspólnie możecie sobie z nimi radzić.

Ucz dziecko rozpoznawać emocje innych

Możesz to robić np. poprzez zabawę, gry planszowe, czy aplikacje, ale także na co dzień, w szkole czy w domu  🙂

Nie nagradzaj zachowań, które są wynikiem niedojrzałości emocjonalnej

Jeśli Twoje dziecko posługuje się własnymi emocjami, by wymusić na Tobie określone zachowanie np. zakup nowej zabawki, nie rób tego pod żadnym pozorem! Kiedy dziecko dostaje napadu złości przed półką z samochodami w sklepie – oczekuje, że mu ulegniesz. Postaraj się, nie przystawać w takich sytuacjach na warunki stawiane przez dziecko. Jeśli podporządkujesz się dziecku, na pewno posłuży się tym samym sposobem przy innych okazjach.

Ucz dziecko jak może radzić sobie z niepowodzeniami

Nie buduj w dziecku fałszywego przekonania, że wszystko co robi, musi zakończyć się sukcesem. Inteligencja emocjonalna dziecka polega także na radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. Dziecko nie będzie jednak miało okazji do oswojenia się z niepowodzeniami, jeśli będzie ich panicznie unikać. Daj mu prawo do przeżywania porażek. Jeśli gracie w grę planszową – ucz go także przegrywać. Pamiętaj, że nawet takie niepozorne sytuacje, mogą stanowić okazję do zahartowania dziecka, przed trudniejszymi sytuacjami w życiu dorosłym.

Pamiętaj, że dzieci uczą się przez naśladownictwo

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko wzmocniło swoją inteligencję emocjonalną – na początku przyjrzyj się sobie. Zobacz, które kompetencje u Ciebie kuleją, postaraj się o pozytywne zmiany i dopiero wtedy zacznij wprowadzać w świat emocji swoje dziecko 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w zakresie psychologii dziecka, zajrzyj do naszego artykułu o rolach grupowych – znajdziesz go klikając tutaj.

___
Czy wiesz, że wg Daniela Goleman’a, dobrze rozwinięta inteligencja emocjonalna stanowi 80% sukcesu w życiu?
Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swojej placówce.