Zaburzenia koncentracji u dziecka – sprawdź jak wzmocnić uwagę dziecka

Zdarza się czasami, że nasze dziecko nie jest w pełni skoncentrowane, czy w domu, czy na zajęciach w szkole. Nie jest to nowością, że każdemu z nas zdarzają się słabsze dni. Co jednak jeśli zaburzenia koncentracji u dziecka występują nader często? Dzisiaj kilka wskazówek jak sobie z nimi radzić.

Deficyt uwagi

Zaburzenia koncentracji u dziecka mogą odcisnąć się w sposób znaczny na jego funkcjonowaniu. Trudnością stają się dla niego podstawowe czynności edukacyjne, tj. zapamiętywanie treści, przetwarzanie informacji, uczenie się. O ile wcześniej takie zachowania były łączone z lenistwem dziecka i niechęcią do nauki, dzisiaj wiemy już, że nie zawsze problemy z koncentracją są wynikiem braku motywacji dziecka do nauki czy cech jego osobowości. Jakie są więc przyczyny zaburzeń koncentracji u dziecka?

Problemy z koncentracją – przyczyny

Zaburzenia koncentracji u dziecka mają podłoże neurologiczne. Są one związane ze spowolnionym lub zahamowanym funkcjonowaniem niektórych struktur mózgowych, odpowiedzialnych za uwagę. Dodatkowo, inną przyczyną problemów z koncentracją u dziecka może być nadmiar bodźców. Jeśli dziecko nie posiada na co dzień stabilizacji, ułożonego planu dnia, często napotyka nowe, nieznane mu sytuację, może mieć problemy z uwagą przy wykonywaniu prostych czynności i obowiązków.

Kiedy zaburzenia koncentracji stają się problemem?

Warto wiedzieć, że każde dziecko ma prawo do rozkojarzenia i w pewien sposób jest to naturalny proces. Deficyt uwagi, rozumiany jako zaburzenie koncentracji pojawia się wtedy, kiedy stopień koncentracji naszego dziecka wykracza poza normy przyporządkowane dla jego wieku. Dziecko w wieku 2-3 lat może skoncentrować swoją uwagę na 5-10 minut, dziecko 6-letnie na 15-20 minut, zaś dzieci w wieku 7-8 lat na 25 do 30 minut. Kiedy dziecko kończy 5 rok życia, powinno przysposabiać się także do większej koncentracji poprzez podzielność uwagi. Kiedy dziecko mimo swojego wieku, jest w sposób znaczny rozkojarzone, co też jest powodem jego trudności edukacyjnych, może to oznaczać zaburzenia koncentracji u dziecka.

Zaburzenia koncentracji u dziecka – diagnoza

W celu diagnozy dziecka pod kątem zaburzenia koncentracji, należy obserwować dziecko w zakresie pojawiających się symptomów charakterystycznych dla deficytu uwagi.
Należą do nich:
– niezdolność do skupienia uwagi na jednym zadaniu przez dłuższy czas
– brak umiejętności zwracania uwagi na szczegóły, częste popełnianie błędów przez nieuwagę
– brak umiejętności samodzielnej organizacji pracy (np. bałagan na biurku, w plecaku, na ławce szkolnej)
– nie reagowanie na komunikaty
– gubienie rzeczy
– niechęć do podejmowania aktywności intelektualnej
– problemy edukacyjne
– rozkojarzenie innymi bodźcami
– problemy z wykonywaniem codziennych obowiązków (zapominanie o podstawowych czynnościach)
Zaburzenie koncentracji można zdiagnozować dopiero kiedy dziecko skończy 7 lat i przejawia ww. symptomy.

Rodzaje zaburzeń koncentracji

Zaburzenia koncentracji u dziecka mogą mieć różny charakter i natężenie. Do dwóch podstawowych rodzajów zaburzenia koncentracji zaliczamy:

  1. Typ aktywno-impulsywny – charakteryzuje się tym, że dziecko jest rozpraszane przez bodźce zewnętrzne, nawet niepozorne tj. śpiew ptaków, pogoda, szum wiatru. Dziecko jest impulsywne oraz posiada duże pokłady energii. Brakuje mu cierpliwości do wykonywania podstawowych obowiązków, tj. odrabianie prac domowych, czy czynności związanych z życiem rodzinnym (sprzątanie, zmywanie). Często denerwuje się i chce jak najszybciej skończyć zadania, które musi wykonać. Kiedy czynności nie są obiektem jego zainteresowań, robi je niedokładnie i pospiesznie. Podczas lekcji zazwyczaj ciężko mu usiedzieć w jednym miejscu, przeszkadza, rozmawia, wykonuje inne czynności niż przewidują zajęcia.
  2. Typ pasywny – można poznać po częstym zamyślaniu się dziecka. Dziecko sprawia wrażenie jakby było w swoim świecie, jest bardzo spokojne i wydaje się być nieustannie zmęczone. Ma problemy z dokończeniem prostych zadań, wykonywanie prac domowych wydłuża się, brakuje mu motywacji. Często zapomina co miało zrobić, a nadmiar bodźców powoduje, że czuje się zagubione. Zaburzenia koncentracji w tym przypadku mogą występować z innymi zaburzeniami, tj. aspołeczność, lęki, depresja, nerwica natręctw.

Jak postępować w przypadku zaburzenia koncentracji u dziecka?

Kiedy dziecko posiada deficyt uwagi pomocną może stać się zasada 3R, rozumiana jako:

  1. Regularność – systematyczność w wykonywaniu podstawowych obowiązków dnia codziennego, ustalony rytm dnia (czas na posiłek, odrabianie prac domowych, przygotowanie do zajęć, relaks, wieczorną toaletę).
  2. Rutyna – unikanie nadmiernych bodźców poprzez trzymanie się ustalonego, powtarzalnego porządku dnia.
  3. Repetycja – powtarzanie poleceń dziecku, aż do skutku. Konsekwencja w egzekwowaniu od dziecka powierzonych mu zadań.

Jeśli dziecku deficyt uwagi jest zbyt duży i nie pomaga wprowadzenie zasady 3R, koniecznym sposobem na częściowe rozwiązanie problemu może okazać się psychoterapia lub leczenie farmakologiczne.

Jak pomóc dziecku z deficytem uwagi w dniu codziennym?

  1. Pamiętaj o właściwej organizacji miejsca pracy dziecka – tj. brak zbędnych elementów na biurku dziecka, które mogłyby go rozpraszać.
  2. Motywuj dziecko do ukończenia zadania.
  3. Jeśli dziecko ma do wykonania zadania wymagające czasu, podziel je na poszczególne etapy, by dostosować zadanie do czasu skupienia dziecka.
  4. Wprowadzaj poprzez zabawę ćwiczenia usprawniające pamięć.
  5. Stwórz warunki w domu, które ograniczą wpływ nadmiernych bodźców, tj. włączone radio, telewizor.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat prawidłowego rozwoju dziecka, przeczytaj nasz artykuł o inteligencji emocjonalnej dziecka.

___
Czy wiesz, że ograniczenie spożywania soli w znaczny sposób może wzmocnić koncentrację?
Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swojej placówce.