Pedagogika zabawy Klanza – czym jest i jak ją wykorzystać w praktyce wychowania?

Największy rozwój pedagogiki zabawy przypada na lata 70 XX wieku. Czym jest? Jak w praktyce wygląda pedagogika zabawy? O tym w dzisiejszym artykule 😉

Pedagogika zabawy Klanza – czym jest?

Autorem pedagogiki zabawy Klanza jest Zofia Zaorska, założycielka Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza. Celem tej metody wychowania dziecka jest przede wszystkim wsparcie dzieci i młodzieży w ich indywidualnym rozwoju. Pod uwagę bierze się także kształcenie umiejętności społecznych oraz rozwijanie zainteresowań dziecka przez zabawę 🙂 Do cech charakterystycznych dla tej metody zaliczamy: radość, wspólne odkrywanie, pobudzanie do wartościowego przeżywania zabawy zamiast rywalizacji i tworzenia zależności. Działania wychowawcze w tej metodzie mają na celu angażowanie zmysłów dziecka podczas zabawy, nauki wyrażania siebie poprzez ruch czy taniec. Pedagogika zabawy Klanza sprzyja także wzajemnym relacjom i budowaniu szczerej więzi wychowanków pomiędzy sobą.

Czy każda zabawa związana jest z metodą Klanzy?

W pedagogice zabawy Klanza stosuje się jedynie te zabawy, które spełniają określone kryteria. Zaliczamy do nich m.in.:

Dobrowolność uczestnictwa

Pedagogika zabawy Klanza w sposób szczególny bierze pod uwagę dobrowolność uczestnictwa wychowanków w danej animacji czy ćwiczeniu. Bardzo ważna jest postawa wychowawcy, który powinien zachęcić dzieci do podjęcia współpracy oraz przeżycia czegoś wartościowego. Jego postawa ma zapraszać, zachęcać, interesować, jednak nie zmuszać ucznia do podjęcia aktywności. W pedagogice zabawy Klanza to uczeń ma sam podjąć decyzję o swojej aktywności i dobrowolnie zaangażować się w działanie grupy.

Unikanie rywalizacji i uznanie pozytywnych przeżyć

Bardzo ważnym elementem pedagogiki Klanzy jest proponowanie takich zabaw i działań, które nie wzmacniają rywalizacji, a uczą współdziałania i współpracy w grupie. Celem jest wzmocnienie całości grupy, a nie tylko pojedynczych uczniów, czy kilku osób spośród całości. Zadaniem wychowawcy jest stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, która rozładowuje napięcia uczniów i niweluje stres związany z obawą przed przegraną. Unikanie rywalizacji skupia uczniów na doświadczeniach pozytywnych, dzięki temu dzieci zyskują większe pokłady motywacji, by tworzyć, działać i rozwijać się.

Pobudzenie wszystkich poziomów komunikowania się

Pedagogika zabawy uwydatnia szczególną rolę procesów związanych z komunikowaniem się i wyrażaniem siebie, nie tylko na poziomie werbalnym, ale także i niewerbalnym. Jej celem jest „odblokowanie” emocji dziecka i nauka prawidłowego ich wyrażania. W metodzie Klanzy podkreśla się istotę odwoływania się do przeżyć dziecka. Ważnym jest także nauka dzieci różnorodności i wyjątkowości każdego członka grupy. Wykorzystywane zabawy mają także na celu zwiększenie poczucia pewności siebie dziecka oraz zmniejszenie lęków i obaw związanych z podejmowaniem współpracy i komunikacji z grupą.

Wykorzystanie rozmaitych środków wyrazów

Pedagogika zabawy Klanza wykorzystuje rozmaite środki wyrazu, tj. ekspresja ciała, rozmowa, odgrywanie scenek i ról, pantomima, śpiew, malowanie, charakteryzacja. Treści zatem przekazywane są dziecku w rozmaitych formach w celu oddziaływania na jak największą ilość jego zmysłów. Dzięki temu uczniowie mogą znaleźć odpowiednią dla siebie formę wyrazu, a także kształcić umiejętności w formach, które były dla nich obce.

Po czym możemy rozpoznać, że przeprowadzona zabawa mieści się w założeniach pedagogiki zabawy Klanza?

1. Zabawa jest zaplanowana i spełnia określone cele.
2. Działanie nauczyciela ukierunkowane jest na zaspokojenie potrzeb grupy uczniów.
3. Zabawa jest realizowana w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i przyjaźni. 
4. Uczniowie nastawieni są na podjęcie wspólnego działania, które wyzwala radość i spełnienie grupy oraz pozbawione jest rywalizacji.
5. Ćwiczenia i zabawy są różnorodne, wykorzystują ciekawe formy, nie są monotematyczne.
6. Zabawy są realizowane w sposób twórczy.
7. Zadania podejmowane przez nauczyciela są elastyczne, dostosowane do grupy, odrzucają sztywne reguły.
8. Dostarczają dzieciom pozytywnych przeżyć, nowych doświadczeń oraz poszerzają horyzonty myślenia.

Pedagogika zabawy Klanza – propozycje zabaw

Garncarz

Grupę uczniów dzielimy na dwa zespoły. Jeden z zespołów jest gliną, a drugi garncarzem. Zadaniem garncarza jest uformować z gliny figurę lub naczynie. W drugim etapie zabawy grupy zamieniają się rolami.

O dziadka do dziecka

Na zawołanie nauczyciela cała grupa naśladuje ruchy osoby: 85-letniej, 50-letniej, 30-letniej, 16-latka, 8-latka, dwumiesięcznego dziecka.

Gumoludki i roboty

Dzieci w rytm muzyki poruszają się swobodnie po pomieszczeniu i reagując na muzykę wykonują określone ruchy, tj. swobodne i sprężyste przypominające człowieka-gumę lub sztywne i urywane przypominające robota.

Imię i nastrój

Dzieci siadają w kręgu. Ich zadaniem jest wypowiedzieć swoje imię, jednak prowadzący określa w jakim charakterze ma się to odbywać, np. radośnie, smutno, z wściekłością, nieśmiało, pytająco.

Imię i gest

Dzieci stoją w okręgu. Każde z nich wymawia swoje imię i do imienia pokazuje gest (np. związany z tym czym się interesuje, albo co lubi robić) Następnie grupa powtarza imię dziecka i gest, który pokazało. Kiedy wszystkie dzieci przedstawią się cała grupa wymienia kolejno imiona dzieci i pokazywane przez nich wcześniej gesty.

Polecenia przy muzyce

Dzieci stoją w sali. W trakcie muzyki chodzą swobodnie między sobą. W momencie, kiedy nauczyciel zatrzyma muzykę wydaje polecenie: spójrzcie w jak najwięcej par oczu, uściśnijcie jak najwięcej dłoni, przybijcie piątki, etc.

Gabinet figur woskowych

Dzieci dzielimy na dwie grupy. Jedną z nich są figury woskowe stojące nieruchomo w jednej części sali. Zadaniem drugiej grupy jest posprzątać gabinet. W tym celu dzieci przenoszą każdą z figur na drugą część sali. Powinni jednak robić to bardzo delikatnie, aby nie zniszczyć żadnej z figur. Po jednej rundzie zamiana ról.

_ _ _
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zabaw, zerknij do naszego artykuły o zabawach teatralnych. // Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swojej placówce.