Rodzaje inteligencji – zobacz jakie rodzaje uzdolnień może posiadać dziecko!

Wiele mówi się o trudnościach jakie napotykają dzieci w trakcie edukacji. Niewiele jednak poświęca się uwagi dzieciom, które są szczególnie uzdolnione. Jak rozpoznać, że dziecko posiada szczególne umiejętności i uzdolnienia? Jakie są rodzaje inteligencji? O tym poniżej.

Rodzaje inteligencji, a nowe spojrzenie na inteligencję

Howard Gardner profesor Uniwersytetu Harvarda zasłynął z koncepcji ilorazu inteligencji. Według niego istnieje kilka rodzajów inteligencji, w zależności od podejmowanych przez człowieka aktywności. Przełamał on powszechne myślenie, że wysoki iloraz inteligencji dotyczy wszechstronnej działalności człowieka. Jako pierwszy zaczął postrzegać pojęcie inteligencji jako wielopłaszczyznowe i dynamiczne. Jakie zatem Gardner wyróżnił rodzaje inteligencji?

Inteligencja językowa

Dzieci, które posiadają inteligencję językową bez problemu posługują się językiem oraz słowami. Starannie się wypowiadają oraz potrafią wychwycić subtelne różnice związane ze znaczeniem słowa, dźwiękiem, a także – poczuciem rytmu. Dzieci te lubią zabawy słowne, chętnie się wypowiadają, czytają książki i świetnie radzą sobie z pracami pisemnymi. Różne rodzaje inteligencji mają także swoje odbicie w życiu zawodowym. Dziecko uzdolnione językowo dobrze może sprawdzić się w zawodach tj., dziennikarz, pisarz, prawnik, tłumacz, nauczyciel.

Inteligencja przyrodnicza (środowiskowa)

Dzieci, które posiadają inteligencję przyrodniczą bez trudności zauważają procesy jakie zachodzą w naturze. Interesują się światem, zjawiskami przyrodniczymi, rozróżniają rośliny, zwierzęta, chmury. Ciekawi je na czym dokładnie polegają procesy zachodzące w przyrodzie oraz z łatwością je rozumieją.

Inteligencja intrapersonalna (intuicyjna)

Jednym z rodzajów inteligencji jest inteligencja intrapersonalna. Dzieci, które są dobrze rozwinięte w jej zakresie mają wysokie poczucie własnej wartości oraz są świadome siebie. Rozumieją swoje reakcje, są opanowane i doskonale radzą sobie z emocjami. Dzieci te często lubią pracować w samotności, są wyciszone oraz można ich przyłapać na rozmyślaniu nad własnymi przeżyciami. Są świadome swoich wad i zalet, chcą się rozwijać i podejmują solidną pracę nad swoim charakterem. Nie mówią zbyt wiele i są zazwyczaj spokojne.

Rodzaje inteligencji – inteligencja interpersonalna (społeczna)

Dzieci, które mają dobrze rozwiniętą inteligencję społeczną posiadają wrażliwość na drugiego człowieka. Są świadomi emocji innych osób i potrafią je kontrolować. Mogą wykorzystywać to zarówno w sposób pozytywny, jak i niestety – negatywny, kiedy posługują się manipulacją. Zazwyczaj są to dzieci towarzyskie, potrafią pracować w klasie, są komunikatywne i mają dobrze rozwiniętą umiejętność mediacji. Potrafią reagować na emocje innych – nawet jeśli są trudne oraz szybko rozwiązywać konflikty. Często są lubiane, a ich pomysły cieszą się aprobatą grupy.

Inteligencja wizualno-przestrzenna

Dzieci, które cieszą się rozwiniętą tego rodzaju inteligencją myślą obrazowo i mają dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Są wrażliwe na kolory, kształty, szczegóły. Zazwyczaj są też utalentowane w tym zakresie – tworzą piękne rysunki czy konstrukcje. Mają wyczucie estetyczne oraz chętnie sięgają po literaturę.

Inteligencja ruchowa

Dla dzieci, które mają wysoko rozwiniętą inteligencję ruchową taniec, czy prace manualne nie stanowią większego problemu. Dzieci te mają również większe umiejętności w zakresie gestykulacji czy wykorzystania mimiki co świetnie widać podczas przedstawień szkolnych, czy występów w różnego rodzaju klubach artystycznych. O ile chętnie biorą udział w zabawach ruchowych, rywalizacji i różnego rodzaju doświadczeniach, to podczas zwykłych lekcji mają trudności, aby wysiedzieć i skupić się na zadaniach.

Inteligencja muzyczna (słuchowa, rytmiczna)

Dzieci, które są uzdolnione muzycznie mają poczucie rytmu oraz charakteryzują się wrażliwością na różnego rodzaju dźwięki. Potrafią odtworzyć melodię lub rytm zaledwie po jednorazowym ich usłyszeniu. Często można zaobserwować jak podczas wykonywania różnych czynności nucą piosenkę czy „wystukują” rytmy. Dzieciom, które są uzdolnione muzycznie dużo łatwiej przyswajają wiedzę, jeśli jest ona przekazywana na lekcji, niż gdy samodzielnie czytają tekst podręcznika.

Rodzaje inteligencji – inteligencja matematyczno-logiczna

Dzieci, które posiadają duże umiejętności w zakresie matematyki są dociekliwe, systematyczne oraz dokładne. Dostrzegają powiązania pomiędzy różnymi schematami, łatwo posługują się liczbami, a także mają zdolność do myślenia perspektywicznego. Lubią tworzyć koncepcje, planować i porządkować to co mają wokół siebie.

Po czym poznać, że dziecko ma wysoko rozwiniętą inteligencję?

Chcąc sprawdzić, czy dziecko jest ponadprzeciętnie uzdolnione, należy na samym początku przyjrzeć się jego funkcjonowaniu. Dzięki wiedzy o tym jakie są rodzaje inteligencji, łatwiej można rozpoznać w jakim zakresie nasze dziecko jest uzdolnione. Wysoka inteligencja dziecka to także szereg umiejętności zarówno w zakresie edukacyjnym, jak również kontaktów z rówieśnikami.
Dzieci inteligentne często przejawiają takie zachowania jak:

 • duża zdolność do koncentracji i skupienia na zadaniu 
 • dobrze rozwinięta pamięć (dziecko zapamiętuje informacje o których my sami nawet nie pamiętamy, że przekazaliśmy dziecku)
 • umiejętność logicznego myślenia i łączenia faktów
 • chęć do nauki, poznawania nowych definicji, ciekawość świata
 • wzmożona aktywność dziecka 
 • przebywanie w towarzystwie starszych dzieci, podejmowanie przez dziecko ciekawych rozmów dotyczących nauki, a także życia społecznego
 • umiejętność rozpoznawania uczuć innych, adekwatne reagowanie na trudne emocje, panowanie nad własnymi uczuciami.

Testy na inteligencję dla dzieci

Chcąc uzyskać pewność można skorzystać z przeprowadzenia testu inteligencji, który jest przeznaczony dla dzieci. Wśród nich możemy wyróżnić testy dla dzieci powyżej 3 roku życia, a wśród nich:

 • Skala Inteligencji Termana – Merrill
 • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera
 • Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia

Wśród testów dla dzieci powyżej 6 roku życia uwzględnia się:

 • Skalę Inteligencji Wechslera dla Dzieci
 • Diagnozę Możliwości Intelektualnych

_ _ _
Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swojej placówce.