Zasady klasowe – czyli jak wprowadzić regulamin klasowy i dlaczego warto to zrobić?

Początek roku szkolnego jest bardzo ważny w procesie wychowania, ponieważ w myśl powiedzenia “jak sobie pościelisz tak się wyśpisz” – “jak sobie przygotujesz klasę, taką będziesz miał cały rok”. Zasady klasowe pomagają nie tylko utrzymać porządek, ale także odpowiadają za poczucie bezpieczeństwa ucznia. Jak je wprowadzić? Czego nie robić? O tym w dzisiejszym artykule.

Klasa… bez zasad

O ile w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej zazwyczaj pamiętamy o wprowadzeniu “kodeksu przedszkolaka” czy “zasad klasowych”, o tyle w starszych klasach już nam to nieco bardziej umyka. To błąd. Czasami w procesie wychowania pewne elementy są jak bumerang – nieustannie powracają i powinny powracać. Tak jest też z zasadami klasowymi. Brak regulaminu klasowego oznacza dla ucznia dezorientację, ponieważ zasady są wyznaczane przez nauczyciela… na bieżąco. Oczywiście zakładamy, że uczniowie po pewnym czasie uczęszczania do szkoły powinni wiedzieć jak się zachować, jednak każdy z nas wie, jak to wygląda w praktyce 😉

Jak wprowadzić zasady klasowe – poradnik

Chcąc zwiększyć skuteczność przestrzegania zasad klasowych postaraj się zastosować następujące kwestie:

Krótko

Dziecko, które zobaczy na ścianie zasady klasowe opisane na pięciu stronach A4 potraktuje je jak powietrze. Zasady powinny być sformułowane krótko. Mogą być nawet w postaci hasła lub jednego słowa.

Konkretnie

Nie ma nic gorszego jak ogólne zasady, które właściwie nic nie oznaczają. Uczeń widząc regulamin klasy powinien nie mieć żadnych wątpliwości co do znaczenia poszczególnych zasad. Dlatego warto odwoływać się do konkretnych postaw i zachowań.

Zrozumiale

Zasady klasowe muszą być przede wszystkim dostosowane do wieku. Jeśli planujemy zamieszczenie regulaminu na gazetce w klasie – warto zrobić to w takiej formie, aby dziecko faktycznie miało okazję w trakcie roku szkolnego zweryfikować, czy jego zachowanie mieści się standardach 😉 Przykładowo, w edukacji przedszkolnej będziemy posługiwać się obrazami, w klasach starszych uczniowie sami mogą zostać zaangażowani w przygotowanie regulaminu.

Unikamy słowa „NIE”

Niestety, ale to najczęstszy błąd popełniany przez nauczycieli podczas wprowadzania zasad klasowych. Komunikaty, które zaczynają się od słowa „nie”, nie budują w dziecku pozytywnych postaw! Szybko przekonamy się, że dziecko kiedy słyszy „nie biegamy” pomija pierwszą część i odbiera komunikat „biegamy”. Zasady klasowe mimo, że kojarzą się z tym czego dziecko nie powinno robić, to powinny być jednak formułowane pozytywnie i zachęcająco. Zatem zamiast wprowadzania zasady „nie przeszkadzam podczas zajęć”, wprowadźmy zasadę „uczestniczę chętnie w zajęciach”.

Odpowiednia ilość punktów regulaminu

Jeśli stworzysz listę z zasadami w klasie, która mieści w sobie kilkanaście punktów z dodatkowymi podpunktami… Wróć do zasady pierwszej 😉

Co warto zrobić wprowadzając zasady klasowe?

Jeśli chcesz, aby zasady klasowe spełniły swoje posłannictwo, możesz skorzystać z…

Wprowadzenia zasad razem z uczniami

Kiedy postanowisz w swojej klasie wprowadzić konkretne zasady/regulamin postaraj się zrobić to wspólnie z uczniami. Metody podające nie sprawdzają się najlepiej w kwestiach, które są istotne w wychowaniu, a przecież zależy nam na tym, aby regulamin w codziennej praktyce wychowawczej się sprawdzał. Zapytaj uczniów, co jest dla nich ważne podczas lekcji i jak chcieliby być traktowani w szkole. Wspólnie zastanówcie się jak sformułować zasady i zapiszcie je na dużym kartonie.

Akceptacji

Ważnym elementem wprowadzania zasad jest zaakceptowanie ich przez uczniów. Warto zapytać na koniec tworzenia zasad klasowych, czy każdy z uczniów zgadza się z nimi i chce ich przestrzegać. Warto pod arkuszem z zasadami klasowymi zostawić miejsce na podpisy uczniów, ich odciski palców czy dłoni. Kiedy dziecko w trakcie roku szkolnego nie będzie przestrzegało zasad klasowych w rozmowie z nim odwołaj się do wyrażenia przez niego na początku roku zgody na taką formę regulaminu.

Utrwalania

Chcąc, by zasady klasowe weszły w nawyk warto na początku roku odwoływać się do nich na bieżąco. Kiedy widzimy niewłaściwe zachowanie dziecka, nie musimy wprost go nazywać, a możemy zwrócić uwagę ucznia na zasadę, której nie przestrzega w tym momencie. Np. Kiedy Tomek rozmawia na lekcji, nie mówmy: “Tomek, nie rozmawiaj”, a krótko przypomnijmy: “Tomek, zasada nr 3”.

Wartości

Innym elementem, dzięki któremu łatwiej jest w praktyce szkolnej egzekwować od uczniów przestrzeganie zasad klasowych jest łączenie ich z wartościami. Krótko mówiąc, przy każdej zasadzie jaką wprowadzamy do naszej klasy, odkrywamy przed uczniami wartość jaka się w niej kryje. Np. słuchamy siebie nawzajem – szacunek, odkładamy rzeczy na swoje miejsce – porządek. Dzięki temu dzieci mogą dostrzec, że tak naprawdę nie chodzi nam o dyscyplinę wojskową w szkole, ale o kształtowanie dobrych i wartościowych postaw.

Zasady klasowe, a konsekwencja

Choćby zasady klasowe były wprowadzone w sposób innowacyjny i atrakcyjny dla uczniów, na nic zdadzą się nasze wysiłki jeśli nie zadbamy o konsekwencje. Zdarza się w praktyce wychowawczej, że jesteśmy zbyt pobłażliwi w stosunku do uczniów. Tracimy autorytet, a dzieci zaczynają rozumieć, że wprowadzone zasady nie mają tak naprawdę racji bytu. Jeśli chcesz, aby uczniowie respektowali ustalone wspólnie zasady, nie możesz pozwolić sobie na brak reakcji, kiedy dzieci łamią regulamin. Nie chodzi o karanie uczniów – lecz o konsekwencję. Jeśli dzieci zobaczą, że nie jesteś gołosłowny i wyciągasz odpowiednie konsekwencje – będą starały się nie przekraczać wyznaczonych granic. Jeśli jednak uczniowie zobaczą, że negatywne zachowania są traktowane pobłażliwie – nie utrzymasz dyscypliny w klasie.

_ _ _
Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swojej placówce.