Zaburzenia przetwarzania słuchowego – co powinieneś wiedzieć, aby pomóc dziecku?

Nie zawsze trudności dziecka wynikają ze złych manier, choć na pierwszy rzut oka możemy odnosić takie wrażenie. Czasami nieposłuszeństwo, czy trudności w nauce związane są z różnego rodzaju zaburzeniami. W dzisiejszym artykule przedstawimy czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego, jak je rozpoznać oraz co zrobić, aby wspomóc dziecko, które zmaga się z tego rodzaju trudnościami.

Przetwarzanie informacji słuchowej

Przetwarzanie informacji słuchowej to inaczej rozpoznawanie i interpretowanie informacji dźwiękowych przez mózg. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozumieć polecenia i interpretujemy w sposób właściwy to, co chce nam przekazać druga osoba. Zaburzenia przetwarzania słuchowego są natomiast związane z niewłaściwym przetwarzaniem informacji dźwiękowych jakie dochodzą do mózgu, co powoduje trudności w nauce oraz komunikacji z innymi.

Przyczyny

Zaburzenia przetwarzania słuchowego związane są z mikrouszkodzeniami tych części mózgu, które odpowiedzialne są za interpretację dźwięku. Mogą mieć one różne źródła. Do najczęstszych przyczyn należy:

w okresie prenatalnym

– infekcje
– zatrucie alkoholem, tytoniem, środkami odurzającymi, lekami
– nieprawidłowe ułożenie płodu, które spowodowało uszkodzenie słuchu

podczas porodu

– niedotlenienie dziecka
– urazy mechaniczne

w okresie postnatalnym

– zapalenie ucha środkowego
– nadmierna stymulacja bodźcami słuchowymi
– niedotlenienie w czasie snu spowodowane przerośnięciem migdałka gardłowego
– choroby metaboliczne
– epilepsja
– wady słuchu, którym towarzyszyła niewłaściwie prowadzona rehabilitacja

Zaburzenia przetwarzania słuchowego – objawy

Najczęściej występujące objawy dotyczącego tego syndromu to:
– trudności związane z rozumieniem mowy w hałasie
– problemy w zlokalizowaniu słyszanego dźwięku
– nierozróżnianie podobnych dźwięków mowy
– zaburzenia w zakresie rozumienia mowy zniekształconej
– obniżona pamięć słuchowa
– nadwrażliwość na dźwięk
– zaburzenia mowy, tj. nieprawidłowa artykulacja głosek, niewłaściwa wymowa słów
– trudności w zakresie uczenia się metodą słuchową
– nieumiejętność oceny natężenia, wysokości i długości słyszanych dźwięków
– trudności w skoncentrowaniu się na bodźcach słuchowych

Dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, a środowisko szkolne

W środowisku szkolnym dzieci, które posiadają zaburzenia w zakresie przetwarzania słuchowego mają zauważalne trudności w nauce czytania i pisania. Podczas pisania prostych zdań popełniają wiele błędów ortograficznych. Problem stanowi dla nich także rozumienie samodzielnie czytanego tekstu. Kierowanie do nich złożonych poleceń i zadań zdecydowanie przerasta ich możliwości. Dzieci te często mylą zbliżone do siebie dźwięki. Ciężko jest im podzielić tekst na zadania, wyrazy, sylaby i głoski. Dużą trudność sprawia im także scalanie głosek, sylab, wyrazów i zdań w tekst. Często można zauważyć, że dzieci zmagające się z tego rodzaju trudnościami są rozdrażnione, zmęczone i miewają częste bóle głowy. Powodem tego jest nadwrażliwość na hałas oraz znaczny wysiłek związany ze zrozumieniem tego, co mówią inni. Są również dzieci, które cechują się obniżoną wrażliwością na sygnały dźwiękowe, przez co często wydają głośne dźwięki, powodują hałas różnego rodzaju przedmiotami lub wsłuchują się w dźwięki wydawane przez urządzenia.

Jakie jest postępowanie w przypadku występujących u dziecka zaburzeń przetwarzania słuchowego?

Zaburzenia przetwarzania słuchowego niestety będą towarzyszyć dziecku do końca życia. To co możemy zrobić, to nauczyć dziecko jak radzić sobie z trudnościami związanymi z tym syndromem, w życiu codziennym. Zaleca się, aby terapia została rozpoczęta jak najszybciej od rozpoznania syndromu. W pracy z dzieckiem powinni mieć udział logopedzi, neurologopedzi, psycholodzy, pedagodzy oraz terapeuta pedagogiczny. Podstawową metodą stosowaną w przypadku zaburzeń przetwarzania słuchowego jest indywidualny trening słuchowy.

W terapii dziecka stosuje się przede wszystkim ćwiczenia dotyczące:

– rozpoznawania dźwięków
– różnicowania głośności, długości i wysokości dźwięków
– analizy i syntezy słuchowej 
– pisania ze słuchu
– uwagi słuchowej
– różnicowania rytmów
– zapamiętywania kolejności usłyszanych wcześniej dźwięków
– naśladowania melodii 
– naśladowania rytmu 
– rozumienia tekstu odłuchiwanego, a także samodzielnie odczytywanego

Osobowość dziecka

Dziecko, które zmaga się z zaburzeniami w zakresie przetwarzania słuchowego odczuwa duże obciążenie emocjonalne i silny stres. Ważne jest, aby dziecko otrzymywało od rodziców, wychowawców i pedagogów odpowiednią motywację do nauki, ponieważ samodzielnie nie będzie w stanie poradzić sobie z trudnościami edukacyjnymi i szybko się zniechęci. Dzieci te posiadają również szereg trudności związanych z niską samooceną i brakiem akceptacji siebie. W codziennej pracy należy przede wszystkim skupić się na komunikatach wzmacniających oraz ukazujących dziecko pozytywnie na tle grupy rówieśniczej. Unikać należy wszelkich form krytyki publicznej.

Jak wspomagać dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego w codziennej pracy wychowawczej?

Stosowanie odpowiedniej terapii jest jednym z elementów, które powinny pomóc dziecku odnaleźć się w środowisku szkolnym. Niestety to jednak za mało, aby wzmocnić dziecko zarówno edukacyjnie jak i w zakresie umiejętności społecznych. Chcąc podjąć efektywną współpracę z dzieckiem zmagającym się z tym syndromem, pamiętaj aby:

– mówić krótkie i proste polecenia
– upewniać się, czy dziecko zrozumiało wydane przez Ciebie polecenie
– używać pomocy wizualnych (dzięki temu dziecko może powiązać to co słyszy z tym co widzi)
– podczas mówienia kierować twarz w stronę dziecka, utrzymywać kontakt wzrokowy
– unikać odpytywania z głośnego czytania podczas zajęć w obecności rówieśników
– uzbroić się w czas i cierpliwość, kiedy chcesz wyegzekwować od dziecka dłuższe wypowiedzi językowe

_ _ _
Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swojej placówce.