Pozytywne emocje w wychowaniu – źródło wewnętrznej motywacji i dyscypliny dziecka

Nazbyt często tłumaczymy swój pesymizm polską mentalnością. Dzieci niestety bardzo szybko uczą się od nas narzekania i zniechęcenia w obliczu wszelkiego rodzaju aktywności. Pozytywne emocje w wychowaniu mogą znacznie poprawić jakość współpracy z dzieckiem, a przede wszystkim nauczyć go zaradności i odwagi w podejmowaniu codziennych wyzwań. 

Pozytywne emocje w wychowaniu – dlaczego są takie ważne?

Każdy rodzic, nauczyciel, pedagog czy psycholog wie, że najbardziej pożądanym obrazem wychowanka jest wychowanek-optymista. Dziecko o tego rodzaju usposobieniu do wielu spraw podchodzi z odpowiednim dystansem. Błahe problemy nie urastają do rangi tragedii życiowej, a trudne sytuacje często stają się dla niego okazją do nauki i zdobycia nowej wiedzy – o sobie samym, świecie, innych. Z kolei dziecko o charakterze pesymistycznym… Jest wielkim wyzwaniem w dziedzinie wychowania. O wiele trudniej przychodzi mu kształtowanie swojej osobowości, uczenie się odpowiedzialności czy rozwijanie pasji. Brak motywacji wewnętrznej dziecka czasami staje się istną udręką nie tylko dla wychowawców – ale przede wszystkim dla samego dziecka.

Rola emocji w rozwoju dziecka

Emocje i nauka umiejętnego radzenia sobie z nimi jest niezbędnym elementem rozwoju każdego człowieka. Mówimy tutaj zarówno o tych pozytywnych, jak i tych, które są przykre w przeżywaniu. Pozytywne emocje dostarczają dziecku motywacji, poczucia sensu i wytrwałości. Emocje trudne zazwyczaj uświadamiają pewien stan – są sygnałem, że potrzebujemy zmiany. Problem zaczyna pojawiać się wtedy, kiedy emocje trudne obejmą panowanie nad dzieckiem. Zazwyczaj ma to swoje źródło w środowisku rodzinnym i rówieśniczym. Dziecko, które nie doświadcza radości stopniowo zamyka się w swoim świecie, w którym czuje się coraz bardziej nieszczęśliwe. Jakie zatem zastosować pozytywne emocje w wychowaniu dziecka?

Pozytywne emocje w wychowaniu – co dokładnie mamy na myśli?

Wyróżniamy 10 emocji, które kształtują w dziecku pozytywne nastawienie do życia oraz ról i zadań, które na nim spoczywają. Są to:

Radość

Jest uczuciem, które dostarcza dziecku chęci do działania i zaangażowania. Przede wszystkim generuje dobrą zabawę 😉

Wdzięczność

Dzięki niej dziecko ma w sobie potrzebę dzielenia się z innymi swoimi talentami, pasjami i pracą. Nie tylko chce otrzymywać, ale także obdarowywać innych.

Spokój

Dzięki niemu dziecko może skupić się na nauce oraz pracy jaką wykonuje. Spokój skłania do refleksji oraz pozwala połączyć ze sobą zdobytą wiedzę z posiadanymi umiejętnościami.

Ciekawość

To właśnie ona popycha dziecko ku rzeczom nowym. Za jej sprawą dziecko odkrywa świat i poznaje to, co go otacza.

Nadzieja i optymizm

Kiedy dziecko napotyka trudności i wszelkiego rodzaju wyzwania, nadzieja i optymizm powodują, że w każdej sytuacji można znaleźć odpowiednie wyjście i nauczyć się czegoś nowego na przyszłość.

Duma

Dziecko, które odczuwa dumę czuje się bardziej pewne siebie. Dzięki temu zdobywa się na odwagę, aby wejść w nieznane. 

Wesołość

Wesołość przyczynia się do budowania satysfakcjonujących relacji z innymi. Nie ma nic lepszego w wychowaniu jak dobra, pozytywna relacja z wychowankiem!

Poczucie przynależności

Kiedy dziecko czuje, że przynależy do konkretnej społeczności zyskuje poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Jest zdolne do tworzenia trwałych przyjaźni oraz odkrywania siebie w obliczu relacji z innymi. 

Inspiracja

W wychowaniu dziecka ważny jest element “inspiracji”. Kiedy dziecko widzi, że realizujesz swoje talenty, jesteś człowiekiem rozwoju i pasji – zyska motywację do tego, aby również odkryć siebie i poznać swoje możliwości.

Miłość

Jeśli wychowawca nie przywiązuje się do swoich wychowanków, nie zaczyna ich kochać – trudno jest mówić o prawdziwym wychowaniu. To jest właśnie jego istotą i fundamentem. Miłość spaja wszystkie ww. pozytywne emocje. Daje dziecku poczucie akceptacji, przynależności i to właśnie dzięki niej może ono w pełni rozwinąć skrzydła. 

Pozytywne emocje w wychowaniu, a praktyka wychowawcza

Pozytywne emocje w wychowaniu zależą przede wszystkim od osobowości wychowawcy. Jak wcześniej wspomnieliśmy, mamy w sobie ogromną tendencję do przedkładania negatywów nad pozytywami. Nasza postawa bardzo szybko staje się wzorem dla dzieci i wzmacnia w nich określoną perspektywę postrzegania rzeczywistości. Jak zatem dokonać pozytywnej zmiany w swojej postawie oraz uczyć dzieci optymizmu i wdzięczności?

Kontroluj siebie jako wychowawcę

Przede wszystkim zmiana powinna zacząć się od Ciebie. Jeżeli widzisz, że to co mówisz do dzieci, jak się zachowujesz oraz jaki tworzysz klimat wychowawczy skupione jest na “nie rusz”, “nie rób”, “nie dotykaj” – zacznij świadomie siebie kontrolować. Można zacząć bardzo prosto – opowiedz swoim dzieciom dowcip, zanuć piosenkę, połaskocz, zdystansuj siebie i wychowanków do błahych problemów. Pokaż dzieciom, że postawa narzekania nie niesie w sobie żadnej wartości.

Łąka wdzięczności

Pozytywne emocje w wychowaniu to nie tylko postawa nauczyciela czy rodzica. To także świadome kierowanie procesem wychowawczym, aby nauczyć dzieci konkretnych postaw. Pomocna może okazać się “łąka wdzięczności”. Będziesz potrzebował zielonej kartki, najlepiej dużego formatu. Codziennie po zajęciach, czy w środowisku rodzinnym przed spaniem poproś dziecko, aby przypomniało sobie, co dobrego go dzisiaj spotkało. Ważne, aby była to konkretna rzecz czy sytuacja. Niech nie pójdzie ona w niepamięć, ale zostanie uwieczniona na łące wdzięczności za pomocą małego rysunku kwiatu, rośliny, owada czy zwierzątka.

Ciastko przyczyn

Pozytywne emocje w wychowaniu nie zawsze należą do naszej codzienności. Czasami dziecko zmaga się z trudnymi dla niego emocjami. Powodem trudności może być również sposób interpretacji dziecka określonych sytuacji. Pomocnym może okazać się ciastko przyczyn. Narysujcie na kartce duże koło, które będzie ciastkiem. Podzielcie je na 5 części i wspólnie zastanówcie się jakie są przyczyny sytuacji, która sprawiła przykrość dziecku. Np. nie zostało zaproszone na urodziny kolegi. Możliwe przyczyny: mama kolegi nie miała funduszy na organizację dużego przyjęcia, kolega zapomniał wypisać zaproszenia, dziecko nie ma wystarczająco dobrej relacji z solenizantem, dziecko ma własną grupę przyjaciół.

Bycie razem

Wspólnie spędzony czas z dzieckiem daje mu poczucie szczęścia. Niezależnie czy jesteś nauczycielem czy rodzicem, ważne jest, abyś każdego dnia znalazł moment na swobodną rozmowę z wychowankiem i dzielenie się wzajemnie inspiracjami. Ważne jest, aby wspólnie spędzony czas, był naprawdę “czasem dla Was”. Ogranicz telewizor, komputer. Wyjdźcie na podwórko, plac zabaw, zagrajcie wspólnie w planszówkę. Pozytywne emocje w wychowaniu można budować jedynie na fundamencie dobrej relacji i miłości. 

_ _ _
Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swojej placówce.