Masturbacja dziecięca – Co jest jej przyczyną? Jak reagować?

Masturbacja dziecięca jest tematem najchętniej unikanym przez dorosłych. Zazwyczaj nie wiemy w jaki sposób reagować na tego rodzaju zachowania dziecka przez co udajemy, że nic się nie dzieje lub nasze reakcje są nieadekwatne do sytuacji. Dlaczego dzieci się masturbują? Czy to normalne? O tym w dzisiejszym artykule.

Masturbacja dziecięca = etap rozwojowy dziecka

Masturbacja dziecięca jest związana przede wszystkim ze stymulowaniem przez dziecko swojego ciała. Może pojawiać się już w wieku niemowlęcym i występuje do 6 roku życia. Kiedy dziecko skończy 6 lat zachowania autoerotyczne powinny się naturalnie wyciszyć. Zainteresowanie narządami płciowymi pojawia się z powrotem około 11-13 roku życia.

Dlaczego dziecko się masturbuje?

Psycholodzy wyróżniają 3 powody, dla których dzieci podejmują działania autoerotyczne:

  1. Pierwszy powód związany jest z odczuwaniem przyjemności. Dziecko odkrywa, że dotykanie niektórych części ciała powoduje miłe odczucia dlatego powiela czynności, które do tego prowadzą.
  2. Dzieci podejmują działania autoerotyczne również ze względu na ciekawość. Odkrywają swoje ciało, eksperymentują poprzez umieszczanie różnych przedmiotów w miejscach intymnych. Często tego rodzaju zachowaniom towarzyszą uszkodzenia ciała. 
  3. Innym powodem masturbacji dziecięcej może być nagromadzony w dziecku stres i napięcie. Dziecko, które ma do czynienia z trudnymi uczuciami, przeżywa problemy rodzinne i rówieśnicze w ten sposób rozładowuje swoje napięcie. Aktywność seksualna dziecka jest także formą zwrócenia na siebie uwagi. W tym przypadku należy określić przyczynę masturbacji i współpracować ze specjalistą, ponieważ sfera seksualna dziecka bardzo łatwo może wymknąć się spod kontroli.

Do innych kategorii zaliczyć można również:

  1. Masturbację dziecięcą pojawiającą się w związku z różnego rodzaju chorobami przewlekłymi, zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnościami.
  2. Masturbację dziecięcą, która może być przejawem zespołu stresu pourazowego (wykorzystywanie seksualne, nadużycia seksualne wobec dzieci).

Zainteresowania seksualne dziecka

W procesie wychowania zawsze przychodzi taki moment, kiedy dziecko zaczyna zadawać trudne pytania. Zazwyczaj nie wiemy jak się wtedy zachować i jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności, w taki sposób, aby nie zostało przytłoczone podanymi informacjami. Jest to normalny etap, w którym dzieci chcą dowiedzieć się do czego służą narządy płciowe i z czego wynikają różnice anatomiczne kobiet i mężczyzn. Na tym etapie mogą pojawiać się zabawy w doktora oraz porównywanie różnicy ciał.

Kiedy masturbacja dziecięca staje się problemem?

Nie należy panikować, kiedy raz czy dwa zdarzy nam się zaobserwować u dziecka masturbację. Warto jednak być czujnym. Problem zaczyna się wtedy, kiedy zauważymy, że dziecko przestaje panować nad stymulacją. Masturbacja zdarza się wtedy już nie tylko w domu, ale także przenosi się na środowisko przedszkolne lub szkolne. Dziecko nie odczuwa dyskomfortu, by powtarzać tego rodzaju zachowania przy rówieśnikach czy wychowawcach.

Świat dziecka i sposób jego pojmowania różni się od świata dorosłych

Przede wszystkim należy wiedzieć, że dzieci nie rozumieją seksualności w taki sam sposób jak osoby dorosłe. Masturbacja dziecięca zazwyczaj ma początek wtedy, kiedy dziecko otrzyma bodziec zewnętrzny, np. poprzez doświadczenie przyjemności w trakcie mycia miejsc intymnych. Dziecko nie wartościuje autoerotycznego zachowania jako dobre lub złe. To w jaki sposób zacznie je postrzegać i patrzeć na swoją seksualność zależy przede wszystkim od reakcji osoby dorosłej.

Jak reagować?

Żadna forma karania nie przyjdzie z pomocą, kiedy nagminnie jesteśmy świadkami masturbacji dziecięcej. Kara nie wzbogaca dziecko w wiedzę, dlaczego to co robi jest złe, a ponadto może jedynie utrwalić tego rodzaju zachowania. Gwałtowna reakcja osoby dorosłej może wzmóc stres i napięcie dziecka, co może prowadzić do jeszcze częstszych „wyładowań” poprzez stymulację. Dziecko szybko nauczy się ukrywać przed dorosłymi swoje zachowania. Kiedy zaobserwujemy u swojego dziecka masturbację, nie powinniśmy reagować agresywnie. Przede wszystkim pierwszym krokiem jest odwrócenie uwagi dziecka i zainteresowanie go czymś innym. Ponadto jeśli tego rodzaju zachowanie dziecka jest wynikiem nieradzenia sobie ze stresem, warto w taki sposób zorganizować dziecku czas, aby mogło dać ujście swojemu napięciu w inny sposób, np. na pływalni, podczas zajęć tanecznych, etc.

Masturbacja dziecięca w miejscach publicznych

Jak wcześniej wspomnieliśmy, dzieci nie posiadają pełnej wiedzy na temat seksualności człowieka. Zachowania autoerotyczne nie są dla nich niczym złym, dlatego też często nie potrafią wyczuć granicy pomiędzy tym co można, a czego nie można. Jeśli masturbacja dziecięca zdarza się więc także w miejscach publicznych, na placu zabaw, przy rówieśnikach czy na zajęciach. Jak wtedy reagować? Należy przede wszystkim wytłumaczyć dziecku dlaczego takie zachowania nie są mile widziane przez innych. Jeśli dziecko zachowuje się w ten sposób w środowisku szkolnym warto również poinformować o tym wychowawcę i ustalić wspólną linię frontu.

Zdrowe podejście

To, co stoi po naszej stronie jako wychowawców i rodziców, jest przedstawienie dziecku zdrowego i normalnego podejścia do własnej seksualności. Patrząc na określone zachowania dziecka powinniśmy mieć na uwadze skutki, jakie mogą zaistnieć. Część psychologów uważa, że nie należy upominać dziecka, które w taki sposób rozładowuje swoje napięcia. Warto pamiętać jednak, że sfera seksualna człowieka jest bardzo delikatną sferą, co za tym idzie – łatwo o jej wypaczenie. Mimo, że masturbacja dziecka pojawia się w okresie dorastania jako naturalny etap rozwoju, to nie znaczy, że można pozwolić dziecku na powielanie i utrwalanie tego rodzaju zachowań.

_ _ _
Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swojej placówce.