Agresywne dziecko – Z czego wynikają zachowania agresywne dziecka? Jak na nie reagować?

Agresja wśród dzieci nie jest zjawiskiem rzadkim. W dobie korzystania z różnego rodzaju multimediów i “nowoczesnego” wychowania coraz częściej zachowania dzieci wymykają nam się spod kontroli. Niemalże w każdej klasie możemy spotkać agresywne dziecko. Jak reagować? Jak podjąć współpracę z wychowankiem, który przejawia zachowania agresywne?

Agresywne dziecko – po czym rozpoznać, że zachowania dziecka mieszczą się w zakresie zachowań agresywnych?

Coraz częściej mówi się o zachowaniach agresywnych wśród dzieci. Nierzadko mamy również problem z nazwaniem zachowania agresywnego. Czy rzucenie zabawką jest zachowaniem agresywnym? Słowo agresja pochodzi od łacińskiego słowa “agressio” oznaczającego atak lub napaść. Zatem agresja to przede wszystkim zamierzone działanie dziecka, którego celem jest wyrządzenie szkody. Może mieć ona charakter otwarty lub symboliczny, w formie zadania komuś bólu fizycznego, cierpienia moralnego lub wyrządzenia szkody materialnej.

Agresywne dziecko – źródła zachowań agresywnych

Dzieci nie rodzą się agresywne. Ich temperament oczywiście może sprzyjać tego rodzaju reakcjom, jednak nie determinuje on dziecka. Agresywne dziecko zazwyczaj przez swoje gwałtowne reakcje broni się lub podejmuje walkę przeciwko komuś. Jakie są zatem podłoża agresywnych zachowań dzieci?

Naśladownictwo

Jeśli dziecko dorasta w środowisku rodzinnym, w którym na co dzień obserwuje reakcje agresywne osób dorosłych, uczy się również takiego samego sposobu funkcjonowania i radzenia sobie z trudnymi emocjami. Nie mówimy tu jedynie o agresji fizycznej, ale także psychicznej i słownej.

Brak granic

Czasami bywa tak, że nie chcemy dostrzec negatywnych zachowań naszego dziecka. Nadopiekuńczość, wyręczanie i pobłażanie zachowaniom społecznie nieakceptowanym sprawiają, że dziecko nie otrzymuje rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego funkcjonowania. W takiej sytuacji dziecko jedynie utrwala w sobie postawę niedojrzałości emocjonalnej oraz nie posiada wystarczających narzędzi i wiedzy, aby rozwiązywać konflikty w sposób nieagresywny.

Brak zainteresowania i zachwiane poczucie bezpieczeństwa

Dzieci pochodzące z domów, w których nie poświęca się im zbyt dużo uwagi swoimi zachowaniami agresywnymi odreagowują sytuację rodzinną. W ten sposób dzieci próbują postawić siebie i swoje potrzeby w centrum zainteresowania osób dorosłych, choć środki jakimi się posługują nie są właściwe.

Niezaspokojone potrzeby

Agresja dziecka przybiera na sile również wtedy, kiedy w dziecku narastają niezaspokojone potrzeby. Doskonałym przykładem może być zmęczenie i brak czasu na regenerację. W dzisiejszych realiach dzieci bardzo często są w stanie aktywności porównywalnie do aktywności osoby pracującej na cały etat. W ciągu całego dnia dzieci mają niewiele czasu wolnego, zwłaszcza jeśli uczęszczają na zajęcia dodatkowe czy pozostają w świetlicach szkolnych. Narastające zmęczenie może rodzić wewnętrzną frustrację i poczucie bezsilności, które ostatecznie objawia się agresywnymi reakcjami dziecka.

Reakcja agresywna na agresywne dziecko

Stosowanie kar cielesnych nadal ma miejsce w wychowaniu. Choć najczęściej są rezultatem bezradności wychowawcy wobec dziecka, nie przynoszą oczekiwanych efektów, a w swoich skutkach potrafią być dramatyczne. Kiedy reagujemy agresją na agresywne zachowania dziecka dajemy mu w ten sposób do zrozumienia: agresja jest czymś normalnym, ale korzystać mogą z niej dorośli i silniejsi. Do negatywnych skutków związanych ze stosowaniem kar cielesnych należy przede wszystkim niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia emocjonalne oraz utrwalanie zachowań agresywnych.

Agresywne dziecko – jak reagować?

Zasady i granice

Podstawowym narzędziem, ku zmianie na lepsze jest wyznaczenie dziecku granic i wprowadzenie zasad. Dziecko nie tylko potrzebuje wiedzieć w jaki sposób nie może się zachowywać. Ważne jest aby dziecko posiadało wiedzę, w jaki sposób może sobie radzić w momencie konfliktów i przeżywania trudnych emocji, tak aby nie zagrażało to bezpieczeństwu innych.

Wyciszenie

Najczęstszym błędem wychowawców jest piętrzenie emocji dziecka. Trudno jest wyjaśnić z dzieckiem kwestie jego zachowania, kiedy odczuwa złość i gniew. Jeśli dziecko nie jest zdolne do rozmowy, nie próbuj na siłę do niego dotrzeć, ponieważ to jedynie wzmocni w nim trudne emocje. Dobrym sposobem jest odizolowanie dziecka i poczekanie, aż zdoła ochłonąć. Kiedy opadną emocje podejmij próbę wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Konsekwencja

Dziecko, które zachowuje się w sposób agresywny powinno wiedzieć, że nie ma w Tobie zgody na tego rodzaju zachowania. Jeśli w Twojej obecności ma miejsce zachowanie agresywne dziecka – zwłaszcza w postaci niepozornej, np. przezywanie, podśmiewanie się, powinieneś natychmiast zareagować i przekazać wychowankowi stanowczy komunikat. Jedynie w ten sposób dziecko będzie uczyło się odpowiednich granic postępowania. Każda pobłażliwość, nawet jeżeli ma związek z drobnymi sytuacjami i gestami będzie w swoim następstwie przyzwoleniem na coraz groźniejsze zachowania agresywne.

Kontroluj swoje zachowania

Jeśli reagujesz na agresywne zachowania dziecka, a jednocześnie zdarzy Ci się nakrzyczeć w kłótni na współmałżonka, lub nawet dziecko… Warto przyznać się do błędu. O wiele cenniejsza jest otwarta i szczera postawa, niż hipokryzja. Dzieci bardzo mocno zwracają uwagę na niesprawiedliwość. Sprawia ona w dziecku narastające poczucie frustracji oraz wzmacnia wewnętrzną agresję.

Agresywne dziecko – jak zapobiegać?

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek jak zapobiegać zachowaniom agresywnym dzieci:

1. Okazuj zainteresowanie, daj poczucie bliskości dziecku oraz pamiętaj o codziennym budowaniu relacji.
2. Stosuj pozytywną dyscyplinę.
3. Kształtuj w dziecku postawę, która ma więcej wspólnego z umiejętnością bycia asertywnym, niż z agresją. 
4. Rozwijaj kompetencje społeczne dziecka, omawiaj sytuacje problemowe oraz zaproponuj zabawę w wymyślanie ciekawych i skutecznych rozwiązań.
5. Pokaż dziecku, że masz do niego zaufanie.
6. Pomóż dziecku nazywać własne emocje, a także wyposaż go w odpowiednią wiedzę, jak rozpoznawać emocje i uczucia innych oraz jak na nie reagować.
7. Pamiętaj, że podstawą wychowania jest dobra, pełna miłości i zaufania relacja z wychowankiem 🙂

_ _ _
Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swojej placówce.