Obowiązki domowe dziecka – dlaczego warto je wprowadzać i czego powinny dotyczyć?

Okres dzieciństwa jest ważnym czasem nie tylko rozwoju, ale przede wszystkim kształtowania osobowości, charakteru i zaradności dziecka. W obecnych czasach nieco więcej w nas – wychowawcach lęku i obaw przed tym, aby dziecko samodzielnie mogło stanąć przed jakimś wyzwaniem. Raczej należymy do tych, którzy chcą uchronić swoje pociechy przed jakimkolwiek dyskomfortem psychicznym. Obowiązki domowe dziecka należą do jednej z dziedzin, o którą jako dorośli niejednokrotnie się spieramy.

Obowiązki domowe dziecka – dlaczego tak często jesteśmy na nie?

Pierwszym argumentem, dla którego obowiązki domowe dziecka powinny być wprowadzane jak najpóźniej jest tryb funkcjonowania naszych pociech. Współcześnie dzieci spędzają w szkole i na zajęciach dodatkowych niemalże większość dnia. Ich obowiązkiem jest również edukacja w domu, przygotowanie do sprawdzianów oraz odrabianie zadanych prac. Nic więc dziwnego, że szkoła w oczach rodziców i wychowawców często jest wystarczającym obciążeniem dla młodego organizmu dziecka. Wielu z nas najzwyczajniej w świecie nie ma sumienia ścigać swojej pociechy za niewykonane obowiązki domowe.

Obowiązki domowe dziecka, a trudności w ich wprowadzeniu

Pierwsza trudność jaką napotykamy w związku z obowiązkami domowymi jest brak chęci ich wykonywania po stronie dziecka. Ile można walczyć o posprzątany pokój, czy segregowanie brudnych i czystych skarpetek? Czasem wygodniej jest nam odpuścić, niż biegać za dzieckiem po całym domu. Dodatkowo obowiązki domowe wymagają od wychowawcy przede wszystkim konsekwencji. Cóż z tego, że ułożymy wspaniały podział czynności jakie mają wykonać poszczególni członkowie rodziny, kiedy następnego dnia nie zwracamy najmniejszej uwagi na to, czy zostały one wcielone w życie? Kolejną trudnością jest… miłość. Może to niektórych zdziwi, ale czy tak nie jest? Kto tak bardzo kocha swoje dziecko jak rodzic? A miłość oznacza poświęcenie, bycie dla innych. Czasem tak dalece zapędzamy się z naszą troskliwością, że dziecku naprawdę pozostaje jedynie “być” i korzystać.

Dlaczego dzieci potrzebują obowiązków domowych?

Obowiązki domowe wpływają przede wszystkim na jego poczucie odpowiedzialności dziecka. Jeśli naszym sposobem wychowawczym jest wyręczanie wychowanka i oczekiwanie, że kiedyś wspaniałomyślnie podejmie ze swojej strony inicjatywę – możemy się rozczarować. Jeśli jednak od samego początku będziemy wpajać dziecku jak wielką wartością jest systematyczność, rzetelność i odpowiedzialność za siebie i innych, możemy być spokojni, że jako osoba dorosła będzie zdolne wziąć odpowiedzialność za siebie, wykonywaną pracę i swoją rodzinę.
Inną ważną cechą, którą kształtują w wychowanku obowiązki domowe jest zaradność. Być może niewielu zdaje sobie z tego sprawę, że dzieci lękliwe są wychowywane na gruncie nadopiekuńczości. Dziecko, które nie mierzy się z różnego rodzaju wyzwaniami, nie będzie nigdy w stanie wyjść poza strefę własnego komfortu. Strefą tą może być wycofanie i brak chęci zaangażowania. W życiu dorosłym okaże się, że oczywiste czynności tj. opłata rachunków, sprawy urzędowe czy wizyta u lekarza będą należeć do sytuacji stresowych.

Obowiązki domowe dziecka adekwatne do wieku

Poniżej przedstawiamy obowiązki domowe dziecka zaproponowane przez autorów książki “Kochanie, posprzątaj zabawki”, J. Nelsen, L. Lott, S. Glenn.

2-3 lata

– odkładanie zabawek na miejsce
– ułożenie na stole serwetek i sztućców
– posprzątanie po sobie po posiłku, odłożenie talerzy do zlewu
– wytarcie rozlanego napoju
– składanie skarpetek do pary

4 lata

– nakrywanie do stołu, podawanie zimnych niezbyt ciężkich potraw
– karmienie zwierząt domowych
– pomaganie przy ścieleniu łóżka i odkurzaniu
– przygotowywanie płatków na zimno
– odbieranie poczty

5 lat

– pomaganie przy planowaniu posiłków
– przygotowywanie prostych śniadań, np. kanapek i sprzątanie po sobie
– samodzielne nalewanie napojów
– ścielenie łóżka i sprzątanie pokoju
– mycie zlewu i wanny
– oddzielanie prania kolorowego od białego i czarnego
– odbieranie telefonu i wybieranie numerów
– wynoszenie śmieci

6 – 8 lat

– trzepanie dywanów
– podlewanie kwiatków
– obieranie warzyw
– gotowanie i przygotowywanie prostych potraw, tj. hot-dogi, jajka
– samodzielne przygotowywanie drugiego śniadania do szkoły
– wyprowadzanie psa na spacer
– sprzątanie samochodu

9 – 10 lat

– zmienianie pościeli
– obsługiwanie pralki
– przygotowywanie prostych posiłków dla rodziny
– mycie samochodu
– odkurzanie pokoju
– porządkowanie i układanie własnych ubrań
– czyszczenie toalety

11 – 12 lat

– czyszczenie kuchenki i piekarnika
– pomoc w załatwianiu spraw rodzinnych
– zmywanie podłóg
– koszenie trawy
– prasowanie

Obowiązki domowe dziecka – jak je skutecznie wprowadzić?

Narada rodzinna

Chcąc nauczyć dziecko odpowiedzialności, wpierw sam musisz je potraktować poważnie i odpowiedzialnie. Podczas narady rodzinnej – wspólnie z dzieckiem ustalcie co jest ważnego do zrobienia w tym tygodniu. Następnie podzielcie się zadaniami i stwórzcie graficzny podział obowiązków, który zamieścicie w widocznym miejscu, np. na lodówce.

Towarzyszenie

Kiedy zostawisz dziecko samo ze swoimi obowiązkami istnieje duże prawdopodobieństwo, że wykona je niedokładnie lub o nim zapomni. Choćby to była najprostsza rzecz na świecie, początkowo postaraj się towarzyszyć dziecku w jego zadaniach, a jeśli zobaczysz, że jest wyposażone w odpowiednią wiedzę zachęć je, by wykonało je samodzielnie.

Deadline

Obowiązki powinny być przede wszystkim określone w czasie. Brudne skarpetki nie muszą czekać na pranie 2 tygodnie – i nie powinny 😉

Urozmaicenie

Prawdą jest, że dzieci bardzo szybko się nudzą, dlatego ważne jest byś w każdym tygodniu przydzielał inny rozkład obowiązków. Zawsze jest większa szansa, że dziecko z większym entuzjazmem zaangażuje się w swoje zadania 🙂

Wzajemna pomoc

Jeśli widzisz, że Twoje dziecko jest przemęczone, nie przygniataj go kolejnymi zadaniami, a stwórz przestrzeń do tego, by mogło się zregenerować.

Kiedy dziecko mówi “NIE”

Jeśli spotykasz się z odmową dziecka postaraj się nie ulec presji. Najpierw zbadaj przyczynę odmowy – być może dziecko nie jest w najlepszym humorze lub miało ciężki dzień w szkole i potrzebuje najpierw się zrelaksować. W takiej sytuacji można zaproponować odłożenie w czasie danego obowiązku, pomoc w jego wykonaniu lub przydzielenie zadania, które nie będzie wymagało dużego nakładu sił.

_ _ _
Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swojej placówce.