Molestowanie seksualne dziecka – po czym je rozpoznać? Jak pomóc dziecku?

Okres dzieciństwa ma swoje odzwierciedlenie w dorosłym życiu człowieka. To jakie wspomnienia stają się naszym bagażem jest w stanie zaważyć na naszej osobowości, podejściu do życia, umiejętności budowania więzi z innymi. Molestowanie seksualne dziecka znacząco wpływa na jakość życia ofiary. Jak je rozpoznać? Jak reagować? O tym w dzisiejszym artykule.

Jak właściwie rozumieć pojęcie molestowania seksualnego dziecka?

Molestowanie seksualne nie jest związane jedynie ze współżyciem. Jest ono wszelką formą przekraczania intymnych granic dziecka. Wspomnienia związane z naruszeniem sfery intymnej są dla dziecka szczególnie bolesne. Choć wychowanek może nie mieć pełnej wiedzy o seksualności, sytuacje, w których ktoś wkracza w jego intymność są dla niego wystarczającym sygnałem zaburzenia poczucia bezpieczeństwa. Molestowanie seksualne dziecka zazwyczaj odbywa się w kręgu osób bliskich, którym dziecko ufa. Osoba dorosła dopuszczająca się tego rodzaju nadużyć wobec dziecka, traktuje je jako obiekt i jedynym jej celem jest zaspokojenie własnych potrzeb seksualnych. Dziecko, które staje się ofiarą czuje się zdradzone przez osobę dorosłą, do której miało zaufanie. Jednocześnie najczęściej nie widzi możliwości oskarżenia sprawcy.

Molestowanie seksualne dziecka – kto powinien pomóc?

Jako wychowawcy chcielibyśmy zapewnić dzieciom szczęśliwe dzieciństwo. O tym, jak to jest istotne wiemy nie tylko z wiedzy praktycznej, ale także dzięki wiedzy teoretycznej. Odpowiedzialność za wychowanie spoczywa zatem nie tylko na rodzicach, ale należy również do kadry pedagogicznej, która edukuje i sprawuje opiekę nad dzieckiem. Nie są nam niestety obce przypadki, kiedy molestowanie seksualne dziecka pozostało niezauważone, przez co stało się tragiczne w skutkach. Dbając o dobro każdego wychowanka powinniśmy mieć na uwadze, że dziecko może zmagać się z różnymi problemami. Choć molestowanie seksualne dziecka nie przydarza się często, to jednak zobowiązani jesteśmy czuwać nad bezpieczeństwem dziecka zarówno w szkole, jak i w domu. Z uwagi na to, że oprawcami zazwyczaj okazują się osoby najbliższe, pomocy w takich przypadkach powinni udzielić dziecku wychowawcy, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy sprawujący opiekę nad dzieckiem w środowisku szkolnym.

W jaki sposób dochodzi do molestowania seksualnego dziecka?

Sprawcy, którzy dopuszczają się molestowania seksualnego dziecka zazwyczaj mają podobny mechanizm działania. Początkowo sprawca stara się spędzać z dzieckiem więcej czasu. Obdarowuje je rozmaitymi prezentami. Kiedy dochodzi do sytuacji molestowania wykorzystuje bezbronność dziecka. Stosuje groźby, np. „Jeśli komuś powiesz, zostaniesz oddany do domu dziecka”, „Jeśli komuś powiesz, cała rodzina pójdzie do więzienia”. Najczęściej dorośli dopuszczający się molestowania dziecka wykorzystują siłę emocjonalną – i niestety najczęściej to wystarcza, aby dziecko zachowało milczenie. Dzieci chcąc bronić najbliższych są w stanie znosić poniżenie i wypierać ze swojej świadomości akty molestowania.

Jak rozpoznać molestowanie seksualne dziecka?

Przypadki molestowania seksualnego dziecka są trudne, ponieważ ciężko o jakiekolwiek dowody. O przestępstwie wie zazwyczaj jedynie oprawca i ofiara. Jako wychowawcy możemy jedynie snuć domysły, że dziecko doświadcza przemocy seksualnej. Poniżej przedstawiamy zachowania dziecka, które powinny wzbudzić nasz niepokój:

Wycofanie

Dzieci molestowane seksualnie zazwyczaj starają się o to, aby pozostać niewidoczne. Wiedzą, że nie mogą mówić otwarcie o swoim problemie, dlatego chcą pozostać niezauważone. Molestowanie jest dla nich traumą, dlatego chcąc bronić się same przed sobą najczęściej starają się odciąć od odczuwania zarówno emocjonalnego jak i fizycznego. 

Przygnębienie, objawy depresji

Dziecko wykorzystywane seksualnie unika zabaw z innymi dziećmi lub bawi się w sposób odbiegający od normy. Staje się smutne, przygnębione, czasami płaczliwe. Często można je przyłapać na zamyślaniu się. Kiedy wychowawca zauważy nagłą zmianę dziecka i stara się dowiedzieć jaki jest powód jego przygnębienia, dziecko zazwyczaj unika odpowiedzi lub są one na tyle ogólne, że nie dostarczają wiedzy dotyczącej źródła złego samopoczucia. 

Brak kontroli 

Dziecko, które jest molestowane często nie panuje nad swoimi czynnościami fizjologicznymi. Objawiać się to może poprzez moczenie nocne. Może mieć również opory przed przebieraniem się przy rówieśnikach w szatni na w-f czy badaniami u lekarza. 

Objawy psychosomatyczne

Występujące objawy to: bóle brzucha, częste biegunki, bóle głowy, nudności, wymioty, u nastolatek zaburzenia miesiączkowania.

Pobudzona seksualność dziecka

U niektórych dzieci wykorzystywanych seksualnie można zaobserwować pobudzenie sfery seksualnej. Objawia się to poprzez stymulację, rysunki o charakterze seksualnym, zachowania seksualne wobec rówieśników/zabawek.

Zaburzenia odżywiania

Do innych skutków wykorzystywania seksualnego dziecka można zaliczyć zaburzenia odżywiania. Dziecko nagle traci apetyt, a widok jedzenia sprawia w nim mdłości – lub przeciwnie, może “zajadać” traumatyczne doświadczenia i szybko przybierać na wadze. 

Rozmowa z dzieckiem molestowanym

Przede wszystkim dziecko musi czuć, że może Ci zaufać. Jedynie w poczuciu bezpieczeństwa będzie w stanie cokolwiek Ci powiedzieć. Nie komentuj tego co mówi, zachęć je do otwartości, wykaż troskę o jego bezpieczeństwo oraz chęć pomocy. Bardzo dużo zależy od pierwszej rozmowy z dzieckiem na temat molestowania seksualnego. Jeśli dziecko nie spotka się z pełnym zrozumieniem, dalsza współpraca może być bardzo trudna. Innym problemem jest fakt, że dzieci, które wyjawiają swój problem mogą zmagać się z poczuciem winy i nie być przekonane co do tego, że postępują słusznie. Ważne jest, abyś zapewnił dziecko, że dobrze postępuje. Dziecko powinno otrzymać od Ciebie zapewnienie, że nie jest winne temu co się dzieje. Niestety dzieci, które są wykorzystywane dochodzą do przekonania, że cała sytuacja wynikła z ich złego postępowania. Na koniec rozmowy dziecko powinno otrzymać zapewnienie, że chcesz mu pomóc i nie dopuścisz do tego, aby działa się mu krzywda.

Postępowanie

W przypadku podejrzenia o molestowanie seksualne, sprawę należy zgłosić do odpowiedniej organizacji lokalnej zajmującej się obroną praw dziecka lub przemocą w rodzinie (w przypadku podejrzenia członka rodziny). Jeśli dziecko wskazuje sprawcę spoza rodziny, należy zawiadomić policję lub prokuraturę, a rodzice ze swej strony powinni skonsultować się z lekarzem, który specjalizuje się w opiece nad ofiarami przemocy seksualnej.

Organizacje świadczące pomoc w przypadku molestowania seksualnego dziecka:

1. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
2. Rzecznik Praw Dziecka – tel. interwencyjny: 22 696 55 00
3. Komitet Ochrony Praw Dziecka – tel. 22 626 94 19
4. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 22 666 00 60
5. Informacje dla dzieci w trudnych sytuacjach życiowych – www.116111.pl, www.zlydotyk.pl

_ _ _
Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swojej placówce.