Narady rodzinne – Jak powinny wyglądać? Dlaczego warto je wprowadzić w życie rodziny?

Wychowanie dziecka jest wyzwaniem nie tylko w momencie, kiedy przeżywa ono bunt nastoletni, ale właściwie na każdym etapie rozwoju dziecka kształtowana jest jego osobowość. Co może skutecznie pomóc w codziennym, rodzinnym trudzie wychowawczym? Dzisiaj przedstawimy na czym polegają narady rodzinne i dlaczego warto je zastosować w procesie kształtowania osobowości dziecka.

Narady rodzinne – czym są?

Narady rodzinne nie są niczym innym jak czasem przeznaczonym na ustalenie ważnych spraw w rodzinie. To co zostanie poruszone na spotkaniu zależy od dzieci i rodziców – ważne jest, aby każdy miał możliwość powiedzenia tego co jest dla niego ważne. Jak zatem w praktyce powinny wyglądać narady? Jak odpowiednio się do nich przygotować? O tym poniżej.

Stała pora spotkań

Zanim rozpoczniecie narady rodzinnie, ustalcie na początek jaka będzie częstotliwość spotkań. Kiedy ustalicie już pierwszy wspólny termin, postarajcie się przypominać o nim dzieciom w taki sposób, aby czuły rangę tego wydarzenia. Przypominanie o naradzie rodzinnej i przygotowania do niej są ważnym elementem, ponieważ dają dzieciom poczucie, że w rodzinie będzie miało miejsce wyjątkowe spotkanie.

Program narady rodzinnej

Ważne jest, aby zanim rozpocznie się pierwsze spotkanie przygotować wszystkich członków rodziny na to, co się na nim wydarzy. Możesz zapisać na kartce proponowany program, np. podsumowanie tygodnia, omówienie kwestii szkolnych, sytuacje trudne/pochwały, plany na najbliższy czas i podział obowiązków. Listę z programem powieś w domu w widocznym miejscu, np. na lodówce, tak, aby dla każdego była widoczna. Jeśli któryś z członków rodziny chciałby dodać swój punkt, może go dopisać do listy.

Prowadzący i protokolant

Chcąc przeprowadzić naradę rodzinną potrzeba osoby, która będzie ją prowadziła oraz członka rodziny, który będzie zapisywał wnioski rodzinne lub podział zadań na najbliższy czas. Początkowo, aby nauczyć dzieci rytmu spotkań i ich struktury najlepiej, aby robili to rodzicie. Z czasem, kiedy uznacie, że dzieci są gotowe na przejęcie części obowiązków, podzielicie między sobą role i raz na jakiś czas zmieniajcie osoby do nich przyporządkowane. 

Atmosfera spotkania

Narada rodzinna może stać się wyjątkowa również przez to, że będzie obchodzona w sposób uroczysty. Przygotujcie przekąski, naszykujcie miejsca przy stole, zróbcie ciepłą herbatę. 

Przygotowanie spotkania

Naradę rodzinną nie muszą przygotowywać jedynie rodzice. Podczas pierwszego spotkania można zaproponować objęcie tej funkcji także dzieciom. Również nic nie stoi na przeszkodzie, aby tata z córką przygotowali napoje i przekąski. Przy zakończeniu narady można wyznaczać kolejne osoby do przygotowania kolejnego spotkania.

Narady rodzinne – kto ma prawo głosu?

Ważnym elementem narady rodzinnej jest to, że wszyscy jej członkowie są traktowani równo. Zarówno rodzice, jak i dzieci mają możliwość wypowiedzenia się w istotnych kwestiach. Starajcie się unikać moralizatorskiego tonu i formy wykładowej, a raczej dążcie do konstruktywnej dyskusji i wymiany poglądów.

Uczucia i emocje

Podczas narady rodzinnej mogą być poruszane kwestie dotyczące nie tylko spraw do załatwienia, ale również konfliktów, nieporozumień i sytuacji, w których któryś z członków rodziny poczuł się pokrzywdzony. Narada rodzinna jest spotkaniem, które ma za zadanie uczyć dzieci wyrażania swoich uczuć i emocji. Każdy członek rodziny powinien znać również zasady akceptacji emocji i uszanować odczucia innych.

Narady rodzinne, a nadmiar pomysłów

Warto jest ustalić w rodzinie metody podejmowania decyzji. Może być to otwarte zgłaszanie pomysłów, spośród których zostanie wybrany najlepszy, głosowanie lub możliwość ograniczonego wyboru (zaprezentowanie dzieciom np. dwóch wybranych przez siebie propozycji)

Konflikty

Jeśli narada rodzinna dotyczy sytuacji trudnych, warto zastanowić się nad istotą problemu. Nie zawsze wyciąganie osobistych problemów dziecka na forum rodziny (czyt. w obecności rodzeństwa) może przynieść dobry rezultat. Jeżeli trudność dotyczy jednego członka rodziny, warto przeprowadzić rozmowę na osobności.

Obowiązki

Czas narady rodzinnej może być także momentem, w którym podzielicie obowiązki domowe  między sobą. Jest to doskonały moment na to, aby uczyć dzieci samodzielności i odpowiedzialności za dom rodzinny. Podczas narady rodzinnej obowiązki powinny być podzielone między wszystkich członków rodziny – dzięki temu, dzieci uczą się, że każdy ma swój wkład w życie rodzinne i łatwiej będzie im zmobilizować się do wykonania określonych zadań.

Zakończenie

Narady rodzinne nie muszą kończyć się obowiązkami. Każda rodzina może wymyślić swój rytuał spotkań. Mogą one kończyć się deserem, wspólnym oglądaniem filmu, czy spacerem. Ten rodzaj spotkania powinien wiązać się także z przyjemnością i celebrowaniem wspólnego czasu rodzinnego.

Narady rodzinne, a początkowe niepowodzenia

Nie zawsze wprowadzenie narady rodzinnej przyniesie oczekiwane rezultaty w przeciągu jednego spotkania. Niektóre sprawy i problemy wymagają czasu. Jeśli coś co wspólnie ustaliliście nie przynosi efektów, porusz tą kwestię na następnym spotkaniu.

Korzyści dla dziecka płynące ze stosowania narad rodzinnych

Narady rodzinne uczą dziecko przede wszystkim partnerstwa i współpracy. Dzięki nim dziecko kształtuje w sobie poczucie odpowiedzialności, a także ma okazję usamodzielnienia się.. Dzięki spotkaniom uczy się nazywać swoje potrzeby, a także szanować i rozumieć potrzeby innych. Podczas rozmowy uczy się mówić o rzeczach trudnych i szukać odpowiednich metod rozwiązywania konfliktów. Dodatkowo nabywa postawę wdzięczności i docenia starania innych. Narady rodzinne dają dziecku także poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji w środowisku domowym. Dzięki nim dziecko czuje się ważne i kochane, wie, że ma wpływ na sytuację rodzinną.

_ _ _
Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swojej placówce.