Adopcja dziecka – Czy mówić dziecku prawdę? Z jakimi problemami zmagają się rodzice adopcyjni?

Wychowanie dziecka to nie tylko obowiązek rodziców, ale także powołanie. Nie zawsze jednak każde małżeństwo ma możliwość posiadania dzieci. Ci, którzy mają ku temu odpowiednie warunki decydują się na adopcję dziecka. Adopcja dziecka jest jednak niemałym wyzwaniem. Jakie są procedury adopcyjne? Z jakimi wyzwaniami mogą zmagać się rodzice adopcyjni?

Dwie drogi adopcji dziecka

W Polsce adopcja dziecka odbywać się może poprzez dwie drogi. Jedną z nich jest przysposobienie konwencjonalne. Polega ono na adopcji dziecka za pośrednictwem ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. Drugim rodzajem adopcji jest przysposobienie bezpośrednie, gdy matka biologiczna dziecka sama decyduje komu chce powierzyć swoje dziecko. Jest to tzw. adopcja ze wskazaniem. Pedagodzy i psycholodzy są zazwyczaj sceptycznie nastawieni do tego rodzaju adopcji. Inaczej niż w pierwszym przypadku rodzice biologiczni mają możliwość spotykania się ze swoimi dziećmi, znają dane osobowe opiekunów prawnych, co nie zawsze dobrze wpływa na rozwój psychiczny i emocjonalny dziecka.

Jakie są procedury adopcyjne w Polsce?

W Polsce adoptować dziecko można jedynie w przypadku kiedy rodzice dziecka w wyniku różnych okoliczności zmarli lub zrzekli się władzy rodzicielskiej. Ku zaskoczeniu niektórych osoba, która zrzeka się władzy rodzicielskiej nie może w późniejszym czasie ubiegać się o ponowne otrzymanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Decyzja ta może zostać zmieniona jedynie w przypadku, kiedy od zrzeczenia się praw do dziecka nie minęło 6 tygodni od momentu jego narodzin. Po tym okresie dziecko zostaje włączone w procedury adopcyjne. W Polsce nie ma również możliwości zawierania z matką biologiczną dziecka wiążących umów co do władzy rodzicielskiej w trakcie trwania ciąży. Co ciekawe taki proceder jest praktykowany w Stanach Zjednoczonych.

Adopcja dziecka, a dzieci porzucone

Dzieci pozostawionych w oknie życia lub porzuconych w inny sposób często nie można adoptować. Adopcja dziecka może mieć miejsce jedynie wtedy, kiedy rodzice biologiczni zrzekną się praw rodzicielskich. Dzieci porzucone, których tożsamość rodziców nie jest znana nie mogą więc zostać włączone w procedury adopcyjne. Dość długo trwa proces ustalenia, kim są rodzice dziecka. Dodatkowo wszczęcie procedur o zrzeczenie się przez nich praw rodzicielskich może trwać latami.

Adopcja dziecka – jakie warunki muszą spełnić kandydaci na rodziców adopcyjnych?

Wbrew powszechnym opiniom rodzicami adopcyjnymi mogą zostać nie tylko pary małżeńskie, ale również osoby samotne. Takiej możliwości nie mają jedynie pary, które pozostają w związku nieformalnym. Dodatkowo kandydaci nie mogą przekroczyć 40 roku życia. Wśród innych warunków możemy znaleźć m.in. odpowiednie warunki materialne, właściwe podłoże motywacyjne kandydatów, dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego, brak uzależnień, jednomyślność małżonków.

Wymagane zaświadczenia

Kandydaci ubiegający się o adopcję dziecka powinni być przygotowani na to, że będą zobowiązani przedłożyć przed ośrodkiem adopcyjnym odpowiednie dokumenty. Wśród nich: odpis aktu małżeństwa, zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do adopcji, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, opinia z zakładu pracy, opinia środowiskowa z odręcznym podpisem oraz wypis z rejestru oraz PIT za ostatni rok. Dodatkowo jeśli ośrodek ma charakter katolicki wymagane są również zaświadczenia od proboszcza parafii kandydatów.

Adopcja dziecka – przygotowanie kandydatów

Adopcja dziecka jest poważną decyzją dlatego też kandydaci oprócz spełnienia odpowiednich warunków formalnych muszą poddać się także odpowiednim procedurom przygotowawczym. Zazwyczaj jest to forma grupowa. Czasami jednak przyszli rodzice przygotowywani są drogą indywidualną z uwagi na dobro dziecka. Kiedy rodzice przejdą odpowiednie szkolenie i otrzymają pozytywną opinię psychologa mogą rozpocząć starania o adopcję dziecka. Następnie należy złożyć wniosek o przysposobienie dziecka wraz ze wszystkimi ww. dokumentami.

Dziecko adoptowane – jakich wyzwań wychowawczych mogą spodziewać się rodzice adopcyjni?

Czasami rodzice adopcyjni tak pragną mieć dziecko, że roztaczają piękne wizje wychowawcze w stosunku do adoptowanego dziecka. Warto jednak być pewnym, że zazwyczaj w przypadku adoptowanych dzieci należy uzbroić się w cierpliwość i dużą dawkę miłości. Dzieci te często są po traumatycznych przeżyciach, nawet jeśli są adoptowane wcześnie. Mimo, że dziecko, które jest małe może nie pamiętać w jaki sposób potoczyły się jego losy, to sam okres prenatalny, odczucia biologicznej matki może znacznie wpłynąć na rozwój jego osobowości. Oczywiście nie ma złotej recepty na to, w jaki sposób wychować adoptowane dziecko i jak być dobrym rodzicem adopcyjnym. Ważne jest jednak, aby odpowiadać na bieżące potrzeby dziecka, okazywać mu czułość i miłość. W szczególnie trudnych sytuacjach powinno się także zwrócić o pomoc do specjalistów.

Mówić czy nie mówić?

Zdaje się, że największym dylematem rodziców adopcyjnych jest odpowiedź na pytanie, czy warto mówić dziecku, że jest adoptowane? A jeśli tak, to w którym momencie? Na pewno taka prawda niesie za sobą pewne trudności, nie tylko ze strony dziecka, ale także ze strony rodziców adopcyjnych. Naturalnie mogą pojawiać się obawy, czy dziecko będzie chciało odnaleźć swoich rodziców biologicznych. Może też z racji na tą informację zmienić także swój stosunek do rodziców adopcyjnych. Prawda ta z pewnością będzie trudna dla dziecka . Warto jednak zdobyć się na nią i przemyśleć w jaki sposób przekazać ją dziecku. Im później dziecko dowie się, że jest adoptowane, tym większe będzie miało poczucie, że zostało oszukane. Najlepszą drogą jest wpajanie dziecku tej informacji od małego, jednak nie w drastyczny, a delikatny sposób. Ważne jest, by przy takiej informacji zapewniać dziecko o swojej miłości i pragnieniu stworzenia z nim szczęśliwej rodziny.

_ _ _
Tymczasem dooplacenia.pl informuje rodziców o opłatach za żłobki i przedszkola i dyskretnie przypomina o przeterminowanych płatnościach.

Zobacz, dlaczego potrzebujesz dooplacenia.pl w swojej placówce.